Charakteristika společnosti PEKASAT

PEKASAT SE je registrovaným operátorem telekomunikačních služeb pod správou České administrace, zastoupené Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), a držitelem všech licencí pro poskytování neveřejných telekomunikačních služeb v oblasti družicové komunikace u Mezinárodní Telekomunikační Unie, (ITU International Telecommunication Union), která je odbornou agenturou Organizace spojených národů (OSN).

V oblasti pozemního družicového segmentu se společnost PEKASAT SE je členem World Teleport Association (WTA), která je mezinárodní organizací propojující operátory pozemních stanic se zbytkem družicového průmyslu. PEKASAT v současnosti vlastní a spravuje čtyři orbitální pozice na geostacionární dráze. Souběžně je plánována výstavba pozemní stanice, která bude plně provozuschopná do konce roku 2020.

Evropská akciová společnost PEKASAT SE byla založena v roce 2012. Spolupracuje mimo jiné s Vysokým učením technickým v Brně (VUT).

Název společnostiPEKASAT SE
AdresaVídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
29364329
WWWwww.pekasat.cz

Klíčové osoby týmu společnosti PEKASAT

Michal Tulek

Zakládající akcionář a člen představenstva, odpovědný za projekt pozemní stanice. Má více jak dvacetileté zkušenosti vedení a řízení projektového týmu. Zkušenosti s koordinací družicových pozic.

Ján Segiňák

Projektový manažer, dlouholetý zaměstnanec společnosti PEKASAT. Zkušenosti s řízením projektu, návrhem družicového systému, správou kmitočtového spektra a koordinací družicových pozic. Rozsáhlé znalosti družicových systémů i používaných technologií.

Martin Lenz, MB

Investiční manažer, odpovědný za ekonomickou a finanční část projektu. Pracuje také jako daňový poradce v Německu a má 15 let zkušeností v mezinárodních společnostech na úrovni CFO a předtím 5 let zkušeností v oblasti auditu v globální účetní společnosti.

Petr Korobenkov

Konzultant pro přípravu družicových pozic, koordinaci a notifikaci. Zkušenosti z působení v mezinárodních společnostech INTERSPUTNIK a INTELSAT. Dlouholetý vedoucí divize pro koordinaci vesmírných systémů v Radiokomunikační kanceláři ITU.

Aktuálně nabízené dluhopisy PEKASAT

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis PEKA1 NGSO7,50 % p.a.15.8.202225 000,-KčPropagace ukončena
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů