Výnos 7,50 % p.a.

Výše ročního úroku

Půlroční výplaty

Každých 6 měsíců obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 15.8.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Evropská akciová společnost PEKASAT SE byla založena v roce 2012. PEKASAT SE je registrovaným operátorem telekomunikačních služeb pod správou České administrace, zastoupené Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), a držitelem všech licencí pro poskytování neveřejných telekomunikačních služeb v oblasti družicové komunikace u Mezinárodní Telekomunikační Unie, (ITU International Telecommunication Union), která je odbornou agenturou Organizace spojených národů (OSN).

V oblasti pozemního družicového segmentu je společnost PEKASAT SE členem World Teleport Association (WTA), která je mezinárodní organizací propojující operátory pozemních stanic se zbytkem družicového průmyslu. PEKASAT v současnosti vlastní a spravuje čtyři orbitální pozice na geostacionární dráze. Souběžně je plánována výstavba pozemní stanice, která bude plně provozuschopná do konce roku 2020.

Společnost PEKASAT spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně (VUT).

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK7,50 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUkaždých 6 měsíců
DATUM SPLATNOSTI15.8.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 15.8.2018

Aktuality z projektu

Jak využijeme získané prostředky?

  • Nákup pozemku pro pozemní stanici cca 20 tis m²

  • Zahájení územního řízení

  • Zahájení koordinačního řízení pro zajištění jedinečnosti pozemní stanice

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

  • V okruhu 400 km a teritoriu střední Evropy není žádná pozemní stanice, která by poskytovala podobné služby, ve směru na východ je tato vzdálenost až 1000 km.

  • Společnost PEKASAT SE je jediný operátor, který je zaregistrovaný u ITU (Mezinárodní Telekomunikační Unie).

  • PEKASAT SE disponuje pracovníky a konzultanty, kteří mají mnoholetou praxi v oboru. Společnost úzce spolupracuje s operátory NGSO družic.

  • Z provozu pozemní stanice a satelitní sítě očekává roční příjmy v řádech milionů dolarů.

  • V současné době je vysoká poptávka po službách pozemních stanic pro NGSO družice

Satelitní komunikace

Satelitní komunikace jako součást satelitního průmyslu patří k oblastem s velmi vysokým ziskem a kontinuálním nárůstem poptávky. Podle každoročního reportu z oblasti satelitního průmyslu, který je vydán Satellite Industry Association, bylo v loňském roce v této oblasti dosaženo příjmů ve výši více než 268,6 miliard dolarů s meziročním vzrůstem o 3 %. Segment satelitních služeb představuje příjmy v hodnotě 128.7 mld. $ (47.9 %) a pozemní segment příjmy v hodnotě 119.8 mld. $ (44.6 %).

Co se týče samotného segmentu NGSO satelitů, je v posledních letech patrný prudký rozvoj trhu. Současná hodnota trhu s NGSO družicemi představuje 1,8 – 2,5 mld. $ s meziročním vzrůstem 18–21.5 %. Dle analýz a předpovědí renomovaných společností tento segment trhu do deseti let dosáhne hodnotu 25 miliard amerických dolarů.

Evropský trh blízce připomíná trh v Severní Americe. V roce 2018 bylo 25 % evropských operátorů pozemních stanic zařazených mezi velké, přičemž 65 % evropských pozemních stanic bylo klasifikováno jako malé. Ve smyslu regionálních příjmů, vynakládání a využití družicové kapacity, investování prostředků a kapitálových investic mají velcí operátoři v Evropě obdobně dominantní postavení. Prudký pokles celkového počtu stanic je, v porovnání mezi světovými regiony, právě v Evropě: 9 % za období mezi lety 2016 a 2018. Nejstrmější byl tento pokles pro malé a střední operátory na rozdíl od těch velkých, které změna tolik nezasáhla.

Detailní informace o emisi

EMITENTPEKASAT SE
NÁZEV EMISEDluhopis PEKA1 NGSO
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK7,50 % p.a
VÝPLATA ÚROKUkaždých 6 měsíců
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ14.8.2022
DATUM SPLATNOSTI15.8.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na jméno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena – omezena
STAV EMISEÚpis zahájen 15.8.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Proč investovat do společnosti

V okruhu 400 km a teritoriu střední Evropy není žádná pozemní stanice, která by poskytovala podobné služby, ve směru na východ je tato vzdálenost až 1000 km. Společnost PEKASAT SE je jediný operátor, který je zaregistrovaný u ITU (Mezinárodní Telekomunikační Unie). PEKASAT SE disponuje s pracovníky a konzultanty, kteří mají mnoholetou praxi v oboru. Společnost úzce spolupracuje s operátory NGSO družic. Z provozu pozemní stanice a satelitní sítě očekává roční příjmy v řádech milionů dolarů. V současné době je vysoká poptávka po službách pozemních stanic pro NGSO družice. Trend satelitní komunikace v průběhu posledních let je 20 % nárůst tržeb ročně. V průběhu posledních let vynášeny stovky družic na NGSO dráhu, kopíruje poptávky po službách NGSO družic

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů