Charakteristika společnosti

Firma vznikla na základě reálné poptávky distributorů, kteří nutně potřebují lednice pro své klienty, ale nechtějí do nich investovat svůj provozní kapitál. Díky firmě RefRiRent tak mají distributoři možnost hospodám, restauracím a vinárnám poskytnout kompletní servis a dodat se svým zbožím také pronajaté lednice.

Na trhu s pronájmem lednic je společnost v ČR průkopníkem a díky této službě dokáže ušetřit svým klientům vysoké náklady s pořizováním lednic.

Dle slov zakladatele společnosti Ing. Petra Uttendorfského: “Je to jako auto na operativní leasing. Ale místo aut jsou to lednice.”

Název společnostiRefrirent s.r.o.
AdresaRoháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3
08290407
Základní kapitál200.000,- Kč
WWWwww.refrirent.eu

O projektu

  • Má nízkou konkurenci na evropském trhu

  • Má pravidelný a dlouhodobý zisk ze služby pro své klienty

  • Spolupracuje s TOP firmami Evropy v prodeji chladící techniky

  • Inovuje lednice pro speciální účely

  • Za firmou stojí lidé, kteří mají průměrně 20 let zkušeností v podnikání

Dluhopisy společnosti Refrirent s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
REFRIRENT 8,5%
8,50 % p.a.30.11.202210 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů