Charakteristika společnosti

Společnost Restaurace Klokočka s.r.o. byla založena účelově k provozu restaurace a létajícího minipivovaru. Za tímto účelem si ve spolupráci se společností Rezidence Bakov Klokočka s.r.o. pronajala nebytové prostory v objektu Malá Bělá 16, Bakov nad Jizerou. V tomto společném projektu byly od počátku rozděleny zájmy podnikání obou společností, kdy Rezidence Bakov Klokočka s.r.o. investovala do dostavby objektu a jeho rekonstrukce na 10 bytových jednotek, které postupně rozprodala jednotlivým nájemníkům, resp. novým vlastníkům bytových jednotek.

Restaurace Klokočka s.r.o. svůj podnikatelský plán realizuje provozem restaurace a přilehlého sálu. Restaurace Klokočka těží z letité tradice provozu této restaurace, ale s novými prvky provozu, bez kterých se žádná dobrá restaurace v dnešní době neobejde.

Konkurenční výhodou je koncepce vlastního minipivovaru a prodeje vlastní řady piv. S tím souvisí i trend vaření jídel a příprava vlastních nápojů v drtivé většině z čerstvých surovin a spolupráce s menšími dodavateli surovin, pro které je prioritou kvalita surovin před nízkou cenou. Tento koncept provozování restaurace má velmi kladný ohlas u zákazníků a návštěvnost má vzestupný trend.

Název společnostiRestaurace Klokočka s.r.o.
Sídlo společnosti5. května 507, 294 01 Bakov nad Jizerou
RestauraceMalá Bělá 16, 294 01 Bakov nad Jizerou
06187561
WWWwww.restaurace-klokocka.cz

Klíčové osoby

Mgr. Petra Plevková

Majitelka a jednatelka společnosti

Petra má bohaté zkušenosti z budování dřívějších restauračních podniků.

Svatopluk Houserek

Sládek

Svatopluk má jako sládek 25 let praxe. Pochází z rodiny sládků a v minulosti pracoval pro více než 10 pivovarů.

Aktuálně nabízené dluhopisy Restaurace Klokočka s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Pivovar Klokočka 8,48,40 % p.a.30.4.202225 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů