Výnos 9,20 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 15.11.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost byla založená kolektivem profesionálů z dřevařského průmyslu v čele s Adamem Benešem a Oldřichem Klímou, kteří se v oboru pohybují přes 20 let. Firma se zaměřuje především na prodej dubového a bukového dřeva, ze kterého bude vyrábět jeho zpracováním a sušením truhlářské a stavební řezivo. Výhodou je, že takto upravené dubové dřevo je velmi poptávanou komoditou, a to okamžitě likvidní.

Hlavní konkurenční výhodou společnosti by měl být nákup vlastních lesních pozemků. Těžba na vlastních pozemcích výrazně snižuje náklady a umožňuje využití vytěžených pozemků k dalším podnikatelským aktivitám. Neméně významnou výhodou, před konkurencí, je vlastní unikátní databáze soukromých vlastníků lesních pozemků a skladby dřevin na těchto pozemcích v Česku. To společnosti zaručuje obrovský potenciál rychlého růstu a expanze.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 50 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISIN
CZ0003528697
ÚROK
9,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI15.11.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 16.11.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup dřeva a jeho zpracování

  Emitent má rozjednány koupě lesních pozemků o rozloze cca 500 ha. Z důvodu rizika poškození smrkových lesů kůrovcem se zaměřuje hlavně na dubovou a bukovou kulatinu. Zároveň se soustředí na řezivo, které je určeno do stavebnictví a pro výrobu nábytku.

 • Nákup a rekonstrukce výrobního areálu

  Emitent plánuje zakoupit objekt ,ve kterém vybuduje komplexní výrobu a zpracování nakoupené kulatiny od prvotního pořezu na fošny a prkna, až po finální vysušení.

  Kromě nákupu a rekonstrukce objektu bude dále investovat do vybavení a rekonstrukce pily vč. nákupu nových strojů a zařízení.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Následný prodej dřeva s vysokou marží

  Aby se řezivo prodalo za výhodnou cenu, musí minimálně jeden rok schnout ve skladu přírodní cestou. V důsledku toho se sníží vstupní vlhkost dřeva do sušárny na požadovanou úroveň. Čím sušší je dřevo přírodní cestou, tím vyšší je kvalita řeziva a diametrálně vyšší cena při jeho prodeji.
 • Obchodování s lesy a lesními pozemky

Trendy v dřevařském odvětví

 • Dřevo je žádanou surovinou

  Dřevo bylo a je velice žádanou surovinou ve stavebnictví a nábytkářství. V současné době jsou na stavební konstrukce kladeny stále vyšší ekonomické, technologické a energetické požadavky, které dřevo splňuje.
 • Dřevo jako obnovitelná surovina

  Využití dřeva jako obnovitelné suroviny je velmi populární, na jeho zpracování není potřeba vynaložit tolik energie jako na výrobu oceli, betonu a zdiva.
 • Cena dřeva roste

  Cena dřeva má v dlouhodobém horizontu rostoucí trend, přičemž toto platí zejména pro tzv. tvrdé dřevo (buk, dub).

Detailní informace o emisi

EMITENTWOOD SEEDS s.r.o.
NÁZEV EMISEDubové lesy 9,2/22
ISIN
CZ0003528697
CELKOVÝ OBJEM EMISE50 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
9,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ10.11.2021
DATUM SPLATNOSTI15.11.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 16. 11. 2020
PROSPEKT DLUHOPISUKe stažení

O společnosti WOOD SEEDS

Společnost byla založená kolektivem profesionálů z dřevařského průmyslu v čele s Adamem Benešem a Oldřichem Klímou, kteří se v oboru pohybují přes 20 let. Firma se zaměřuje především na prodej dubového a bukového dřeva, ze kterého bude vyrábět jeho zpracováním a sušením truhlářské a stavební řezivo. Výhodou je, že takto upravené dubové dřevo je velmi poptávanou komoditou, a to okamžitě likvidní.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů