,

Emitent splatil jednu ze svých emisí [WOOD SEEDS]

Emitent WOOD SEEDS s.r.o. na webových stránkách www.woodseeds.com informoval o splacení jedné ze svých emisí: Wood Seed III 8,1/21. Splacení emise proběhlo řádně v termínu.

,

Emitent zakoupil pozemky o celkové výměře více než 4 ha za 2 000 000,- Kč [WOOD SEEDS]

Emitent WOOD SEEDS s.r.o. z vybraných prostředků zakoupil další pozemky, tentokrát se jedná o pozemky s celkovou výměrou více než 4 ha za 2 000 000,- Kč.

,

Emitent zakoupil pozemky o celkové výměře 11,5 ha za 5 000 000,- Kč. [WOOD SEEDS]

Emitent WOOD SEEDS s.r.o. z vybraných prostředků doposud zakoupil pozemky o celkové výměře 11,5 ha za 5 000 000,- Kč.