Úrok 9,00 % p.a.

Výše ročního úroku

Kvartální výplaty

Každé 3 měsíce obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost EMOTIONAL JEWELRY s.r.o., prodávající unikátní šperky s jedinečným emocionálním prvkem pod obchodní značkou WITH U. Její aktivní činnost byla zahájena v březnu letošního roku a dne 27. 3. 2018 proběhla v hotelu Hilton oficiální prezentace společnosti, za účasti řady novinářů i významných osobností, představením vlastních kolekcí šperků, jež mají jediný cíl, a to mít u sebe stále blízkého člověka. Zájem, který produkty WITH U vzbudily jak u novinářů, tak i u široké veřejnosti, společnost příjemně překvapil. Jen k 5. 7. 2018, tj. za necelé 4 měsíce své činnosti, eviduje tržby za prodané produkty nejen v rámci ČR, ale i zahraničí, ve výši 5,5 mil. Kč. Vedení společnosti se proto rozhodlo pro větší expanzi, navýšilo základní kapitál společnosti na 8 520 000,- Kč a nechalo si zpracovat strategický obchodní plán. Protože produkty WITH U pro svou originalitu nemají na trhu srovnatelného konkurenta, je na místě zdůraznit, že značka WITH U bude schopna trvale prodávat své originální produkty nejen v ČR, ale i ve světě.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE50 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 24 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
9,00 % p.a. + bonusy

VÝPLATA ÚROKUkvartálně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2021
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUNepovoleno
STAV EMISEÚpis zahájen 16.8.2018
OBCHODNÍ PLÁN A PREZENTACE SPOLEČNOSTIke stažení

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup materiálů k výrobě šperků

  Přímé kontrakty jsou jediná cesta k udržení prémiové kvality a slušné ceny

 • Zvýšení zásob zboží pro pružnější logistiku

  Zrychlení dodávek zboží zajistí společnosti vyšší tržby

 • K progresivní expanzi na trhu

  Právě progresivní expanze zajistí společnosti řadu nových zákazníků

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Zaznamenán obrovský zájem o šperky With U

  Zájem dokládají tržby v první polovině roku

 • Špičkový manažerský tým

  Zkušenosti z řízení projektů v oblasti obchodu a marketingu zajistí pevné místo na trhu

 • Široká základna cílových zákazníků

  Zákazníkem With U je každý, kdo chce mít u sebe stále blízkou osobu

 • Zajištění zásobami zboží

  Protože právě nákup zásob, které budou v majetku společnosti, je předmětem financování z emise dluhopisů.

 • Zajištění ručitelským prohlášením

  Zajištění ručitelským prohlášením jediného společníka, který na trhu úspěšně působí více jak 15 let

Tisková konference v hotelu Hilton

Dne 27. 3. 2018 proběhla oficiální tisková konference v Cloud9 sky baru & lounge v hotelu Hilton, které se účastnili známé tváře českého showbusinessu a také široký okruh novinářů z nejčtenějších českých tištěných i online magazínů. Osobnosti mezi, které patří Tereza Kostková, Michaela Maurerová, Jana Švandová, Olga Menzelová, ale i topmodelka Andrea Verešová.

Šperky With U

ŠPERKY S OTISKEM PRSTU

Šperky s otiskem prstu vyrábíme na základě vlastního otisku prstu zákazníka nebo jemu blízké osoby. Otisk sejmeme speciální daktyloskopickou technologií a následně převedeme do 2D linek tak, aby mohl být pečlivě přenesen na viditelné místo vybraného šperku.ŠPERKY S VLASY V PRYSKYŘICI

Tyto šperky nabízí speciální prostor pro aplikaci pryskyřice. Pryskyřicí v barvě, kterou si zákazník vybere dle vzorníku, zalijeme u klenotníka několik vlasů dodaných zákazníkem, ať už jeho vlastních, nebo jemu blízké osoby. To vše díky jedinečné technologii.ŠPERKY S OSOBNÍM DIAMANTEM

Luxusní šperky jsou osazeny osobním diamantem a jsou vyrobeny českým klenotníkem. Diamant je vyroben z uhlíku, který získáme z vlasů dodaných zákazníkem, ať jeho vlastních, nebo jemu blízké osoby. Díky tomu zákazník získá skutečně osobní diamant ve zvolené barvě a typologii opracování dle nabídky. Osobní diamant je certifikován Mezinárodními gemologickými laboratořemi (IGL).VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH ŠPERKŮ

Takovéto šperky jsou navrhovány dle přání zákazníka a lze zde kombinovat všechny tři techniky nabízené v portfoliu WITH U.Vybraná media zapojená v kampani

Detailní informace o emisi

EMITENTEMOTIONAL JEWELRY s.r.o.
NÁZEV EMISEEMOTION 9/2021
CELKOVÝ OBJEM EMISE24 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,00 Kč
ÚROK
9,00 % p.a.+ bonusy
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
EMISNÍ KURZ50 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.7.2020
DATUM SPLATNOSTI31.12.2021
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUNepovoleno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na jméno
PODOBA DLUHOPISUZaknihovaný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovoleno
STAV EMISEÚpis zahájen 16.8.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení
Základní informace o zaknihované emisi dluhopisů EMOTION 9/2021

Dluhopisy mohou být vydány ve dvou podobách, jednak v klasické listinné vytištěné na papíře, nebo jako v tomto případě zaknihované, v podobě počítačového záznamu. Je to podobné jako peníze vedené na účtu v bance.

Tuto elektronickou evidenci dluhopisů (i ostatních cenných papírů) mohou vést pouze licencované subjekty, v České republice je to zejména Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“).

Pokud hodláte investovat do dluhopisů EMOTION, je zapotřebí mít u CDCP zřízen majetkový účet. K účtu v CDCP nelze přistupovat přímo, ale přes tzv „účastníka CDCP“, což jsou licencovaní obchodníci s cennými papíry a některé banky, např. Fio banka, a.s. (bez poplatků za vedení účtu) nebo právě CYRRUS, a.s. Kompletní seznam účastníků naleznete zde.

Pokud jste v minulosti již s cennými papíry obchodovali, máte účet zřízen a je aktivní, je možné tento účet použít. Při úpisu budete kromě osobních údajů potřebovat parametry účtu v CDCP potřebné pro úpis dluhopisů, které Vám sdělí účastník:

 • Číslo majetkového účtu v CDCP – 12-ti místné číslo, příklad „100200300400“, nebo „800888123123“ 
 • Typ účtu – „21“ pro účet vlastníka, „31“ pro účet zákazníků
 • Kód účastníka – Třímístný kód např. „972“

Vedení účtu je zpoplatněno podle ceníků CDCP a účastníka, prosím informujte se PŘEDEM pečlivě o veškerých poplatcích! 

Příběh WITH U

„Musel jsem odjet od rodiny. Čekala mě dlouhá cesta. Moji rodinu čekalo odloučení, moji manželku čekala samota, moje děti čas bez táty… Mě a moji milovanou manželku čekala důležitá zkouška našeho vztahu. Často jsme se vzájemně ptali, zda náš vztah je pevný a silný. Zda vydrží na dálku a v odloučení… Ale odpověď jsme hledali v čase. „To ukáže čas“, jak se říká. Moje manželka mi dala dárek na cestu, dárek pro štěstí. Vlásky našich dětí a její hnědé vlasy. Vlásky jsem si pečlivě uložil do barevného ubrousku a uschoval je do malého igelitového pytlíku, který následně našel místo v mé peněžence. Odjel jsem. Odjel jsem od těch, kteří mně byli nejdražší. Musel jsem. Oni však byli stále se mnou.
„Jsou s tebou“, říkal jsem si. A každé ráno, v poledne i večer jsem ten balíček s vlásky políbil a pohladil. „… s tebou, s vámi “ … a pak mě to napadlo: Vyrobím si jednoduchý náramek na ruku, pojmenuji jej WITH U – což v angličtině znamená jak „s Tebou“, tak i “ s Vámi “ a bezpečně do něj uložím a schovám vlásky mých nejbližších. A budu ho stále nosit na ruce. U sebe. Budou stále se mnou, budou se mě dotýkat. Uvědomil jsem si, jak je člověk závislý na doteku lidí, které má rád a které miluje. Jak mu vytváří dobrý pocit i přenesená přítomnost, jak může být prostřednictvím náramku WITH U s někým, koho miluje, miloval, kdo mu schází… koho již ztratil v nenávratnu. S někým, kdo pro něj hodně znamenal.
Stále jsem přemýšlel nad tím, jakou cestou se vydat, aby náramek WITH U mohl každý mít, aby každému udělal radost, připomněl milou vzpomínku, vzbudil pocit blízkosti vzácného člověka. A tak vznikl projekt, inspirovaný dětstvím, láskou a vzpomínkami. Projekt z vlásků mé krásné manželky a našich milovaných dětí. Projekt, který již zdaleka není jen o náramku s vlásky, nýbrž projekt, který snoubí lásku a cit s uměleckou dovedností zlatnických mistrů s využitím i těch nejmodernějších technologií při zpracování šperků WITH U. Jsem přesvědčen, že každý má či měl někoho opravdu rád, že každému z nás někdo schází. A přesto WITH U…“

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů