Výnos 11,50 % p.a. + bonus

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitent Energetická výstavba, s.r.o. se vyprofiloval ze tří technických týmů, které se zabývaly instalacemi FVE od roku 2008. V portfoliu instalací jsou standardní FVE na rodinných domech, ale i větší FVE na provozních budovách a velké fotovoltaické farmy na volných plochách. Realizované instalace jsou na území České republiky, ale i v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Polsku a na Slovensku. V současné době probíhá renesance v instalacích obnovitelných zdrojů a společnost Energetická výstavba s.r.o. nestojí stranou. Aktivně se zapojuje do procesu naplnění závazků vůči EU a vytváří nové projekty FVE. Financování těchto projektů je vždy náročnou procedurou a proto společnost zvolila využití formy dluhopisů a umožnit tak zapojení širší veřejnosti investorů se podílet na rozvoji inovativních, obnovitelných a progresivních technologií při výrobě elektrické energie, která se v současné době stává finančně náročnou.      

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003539439
ÚROK
11,50% p.a. + bonus
 
ke každému zakoupenému dluhopisu:
 1. 2,5% jednorázový bonus z výše investice
 2. 0,5% navýšení úrokové sazby (12% p.a.)  
 3. Pro stávající klienty – při nové investici sloučení sazby v jednotný úrok 12% p.a.
Akce platí v období od 1.8.2022 do 31.8.2022
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Instalace fotovoltaické elektrárny

  Prostředky, získané emisí dluhopisů budou použity na instalaci fotovoltaické elektrárny, která bude připojena k distribuční síti. Příprava projektu je hrazena z vlastních prostředků společnosti.

  Pozemek pro výstavbu fotovoltaické elektrárny se nachází u obce Perštejn. Je to nedaleko již realizované solární elektrárny Wolkenstein za německými hranicemi, kterou již instaloval tým Energetické výstavby.

 • Nákup technologie

  Celková výše investice je 25 964 000 Kč

 • zprovoznění FVE

  Pro FVE je vydáno stavební povolení, je podepsána nájemní nájemní smlouva na pozemek s rezervovaným výkonem od ČEZ 1 MWp na 20 let s opcí na 2 x 10 let. Je Rezervovaná dodávka materiálu u Renomovaného dodavatele technologie a tým našich kmenových montážníků je připravený pro výstavbu v co nejkratším čase. (výstavba včetně připojení maximálně 2 měsíce)

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • prodejem vyrobené elektřiny

  Zhodnocení investovaných prostředků je zajištěno prodejem vyrobené elektřiny:

  • ČEZ – zákonná povinnost povinně vykupujícího
  • obchodníkovi s el. energií za tržní cenu silové elektřiny podle denního trhu
  • burzy – přímému odběrateli za smluvní cenu
 • Návratnost 3 roky

  FVE V.B. instalovaný výkon 1 MWp včetně bateriového úložiště, které zajistí pomocí regulace prodej energie co nejefektivněji,tzn. V době, kdy je výkupní cena nejnižší (přes den) FVE baterie nabíjí a v době, kdy je cena nejvyšší (večer,noc) dodává do sítě.

Zkušenosti společnosti

Zkušenosti týmu společnosti s instalacemi fotovoltaických elektráren jsou za dobu působnosti 13-ti let a rozmanitosti jednotlivých instalací velké. Společnost má za sebou přes 300 instalací na rodinných domech s FVE od 2,5 do 10 kW s/bez baterií. Provozní, administrativní, sportovní a další budovy s FVE od 10 do 200 kW s/bez baterií přes 100 instalací. Dále např. instalaci 30 MW na Volných plochách s FVE od 1 do 5 MW.

Detailní informace o emisi

EMITENTEnergetická výstavba s.r.o.
NÁZEV EMISEEnergetická výstavba 11,5/2025
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
11,50% p.a. + bonus
 
ke každému zakoupenému dluhopisu:
 1. 2,5% jednorázový bonus z výše investice
 2. 0,5% navýšení úrokové sazby (12% p.a.)  
 3. Pro stávající klienty – při nové investici sloučení sazby v jednotný úrok 12% p.a.
Akce platí v období od 1.8.2022 do 31.8.2022
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003539439
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.12.2022
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Energetická výstavba s.r.o.

Emitent Energetická výstavba, s.r.o. se vyprofiloval ze tří technických týmů, které se zabývaly instalacemi FVE od roku 2008. V portfoliu instalací jsou standardní FVE na rodinných domech, ale i větší FVE na provozních budovách a velké fotovoltaické farmy na volných plochách.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů