Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis Energetická výstavba 10,4/2025

Společnost Energetická výstavba s.r.o. emitující Dluhopis Energetická výstavba 10,4/2025, za účelem instalace fotovoltaické elektrárny vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.4. 2021. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.