Výnos 8,90 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2024

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost Envilogic, s.r.o. byla vytvořena jako dceřiná provozní a distribuční společnost investiční skupiny Environment Holding, a.s. výhradně pro výrobu, distribuci a provoz vlastních zařízení pro ekologickou recyklaci (likvidaci) odpadu, které plně nahrazují neekologické způsoby nakládání s odpady jako je spalování či skládkování. Společnost cítí zodpovědnost za budoucnost naší planety a stav životního prostředí kolem nás. To, co vytváří nejsou pouze technologie, zařízení a areály pro recyklaci odpadu, ale také kompletní infrastruktura, nové pracovní pozice, nové příležitosti pro soukromé investory, obce, regiony i jednotlivé státy. Ekonomicky stabilní a výnosný model podnikání v oblasti ekologie a životního prostředí.

Skupina již nainvestovala do technologie, projektů a realizací přes 100 milionů korun, poměrem 75 milionů z vlastních zdrojů a 27-30 milionů korun od klientů a investorů.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 12,5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003536989
ÚROK
8,90% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.1.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • NÁKUP TECHNOLOGIE, VÝROBA A INSTALACE

  Již druhé vlastní kontinuální depolymerizační zařízení. U tohoto projektu bude zaměřeno přímo na ekologickou recyklaci plastového odpadu a jeho tepelný rozklad. Výroba a instalace systému, cena: 8 775 000,- Kč.

 • MODERNIZACE A REKONSTRUKCE AREÁLU

  • Modernizace a rekonstrukce areálu v Brně, který bude sloužit k recyklaci výhradně plastového odpadu. Cena: 2 500 000,- Kč
  • Další dovybavení, komponenty areálu a zařízení, drtič odpadu, kontejnery: Cena: 1 200 000,-Kč

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • STABILNÍ PARTNERSTVÍ, NOVÉ AKVIZICE, VYSOKÁ POPTÁVKA

  Prostředky budou zhodnoceny vlastní ekonomickou činností s ohledem na fakt, že po recyklaci odpadů na druhotné suroviny roste celosvětová poptávka jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Spolupracujeme jak s investory, tak s městy, obcemi, kraji či nadnárodními společnostmi. Díky dlouhodobým smlouvám máme zajištěn jak přísun odpadu (převážně plasty, autoplasty), tak následný odběr výsledné kapaliny a jeho distribuci a vývoz i za hranice ČR, respektive mimo Německo, viz předchozí realizovaný projekt v německém Waidhausu.

Funkční předváděcí zařízení Envilogic

Detailní informace o emisi

EMITENTEnvilogic s.r.o.
NÁZEV EMISEEnvilogic 8,9/2024
CELKOVÝ OBJEM EMISE12 500 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,90% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003536989
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.9.2024
DATUM SPLATNOSTI31.12.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.1.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Envilogic s.r.o.

Společnost Envilogic, s.r.o. byla vytvořena jako dceřiná provozní a distribuční společnost investiční skupiny Environment Holding, a.s. výhradně pro výrobu, distribuci a provoz vlastních zařízení pro ekologickou recyklaci (likvidaci) odpadu, které plně nahrazují neekologické způsoby nakládání s odpady jako je spalování či skládkování.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů