Výnos 9,10 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2024

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost Envipark s.r.o. vznikla za účelem revitalizace a následného provozu moderního areálu pro recyklaci odpadu a následný prodej druhotných surovin. Je zároveň přímým obchodním partnerem společnosti Environment Holding, a.s., jejíž technologie budou v areálu instalovány a využívány.

Emise ENVIPARK 9,1/24 byla spuštěna za účelem vybudování a revitalizace již druhého areálu na území České republiky a třetího celkově (Waidhaus – Německo, Brno – ČR). Jedná se o postupné rozšiřování infrastruktury ekologické likvidace odpadu tepelným rozkladem materiálu, tzv. termolýzou. Jedná se o velmi efektivní způsob nakládání s odpady, kdy nedochází k žádnému znečištění životního prostředí a veškerý likvidovaný odpad je tepelně recyklován a další druhotné suroviny, které jsou dále využitelné a prodejné.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003537268
ÚROK
9,10% p.a. + bonus
 
Při zakoupení dluhopisů v celkové hodnotě:
 1. do 475.000,- Kč ( bonus ve výši 3 měsíčních výplat nad rámec výnosu z investované částky)
 2. 500.000,- Kč a výše k bonusu ve výši 3 měsíčních výplat zároveň 0,1% bonus za každých investovaných 100.000,- Kč)

Platnost bonusové akce je do 1.4.2022. Bonus je splatný s první výplatou výnosu.

 

VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.1.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Revitalizace a modernizace již funkčního areálu v Pardubicích

  • Stavba halových prostor pro provoz technologie. (2,5mil. Kč)
  • Rozšíření manipulačních a skladovacích prostor pro nakládání s plasty a následné skladování druhotných surovin, paliva a energie. (1,5 mil. Kč)
  • Nákup a instalace technologie, zavedení provozu v této lokalitě. (18 mil. Kč)
  • Průběžné financování součástí areálu, rezervní jistina. (3 mil. Kč)

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Výnosy z provozu areálu

  Očekáváný roční zisk z likvidace odpadu mezi 55 až 65 mil. Kč

 • Následným rozšiřováním parku

  Následným rozšiřováním parku o další instalovaná zařízení technologie

 • Produkcí z již zaběhlého provozu areálu

  Produkcí z již zaběhlého provozu areálu (nakládání a obchod s kovovým odpadem)

Zkušenosti společnosti

Zkušenosti společnosti Envipark s.r.o. přímo vychází ze zkušenosti týmu společnosti Environment Holding, a.s., jež se již 10 let zabývá nakládání s odpady, zejména pak jeho ekologickou likvidací metodou tepelného rozkladu – termolýzy. Jedná se o patentovaný a mezinárodně certifikovaný způsob ekologické likvidace odpadu, editovaný a vyráběný dle regulí Evropské Unie. Jedná se o první funkční kontinuální technologie svého druhu, která běží za nepřetržitého 24 hodinového provozu a reálně zpracovává desítky tun různého odpadu denně.

Představení dluhopisu společnosti Envipark

Detailní informace o emisi

EMITENTEnvipark s.r.o.
NÁZEV EMISEEnvipark 9,1/2024
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
9,10% p.a. + bonus
 
Při zakoupení dluhopisů v celkové hodnotě:
 1. do 475.000,- Kč ( bonus ve výši 3 měsíčních výplat nad rámec výnosu z investované částky)
 2. 500.000,- Kč a výše k bonusu ve výši 3 měsíčních výplat zároveň 0,1% bonus za každých investovaných 100.000,- Kč)

Platnost bonusové akce je do 1.4.2022. Bonus je splatný s první výplatou výnosu.

 

VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003537268
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.9.2024
DATUM SPLATNOSTI31.12.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.1.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Envipark s.r.o.

Společnost Envipark s.r.o. vznikla za účelem revitalizace a následného provozu moderního areálu pro recyklaci odpadu a následný prodej druhotných surovin. Je zároveň přímým obchodním partnerem společnosti Environment Holding, a.s., jejíž technologie budou v areálu instalovány a využívány.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů