Výnos 8,90 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.11.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost Environment Holding a.s. se zabývá činnostmi v oblasti životního prostředí. V současné době se zaměřuje hlavně na nakládání s odpady a jejich následné zpracování.

Naše planeta produkuje miliony tun odpadů denně, které buď skončí na skladkách, ve spalovně nebo v oceánu. Společnost se rozhodla s tím něco udělat, proto se spojila se skupinou vědců a firem, díky čemuž začínají uvádět na světový trh unikátní řešení zpracování plastů, pneumatik a komunálního odpadu. Vše čistě a ekologicky bez škodlivých látek, které by měly vliv na naše ovzduší a běžný život flóry a fauny.

Na vývoji pracovali intenzivně přes 10let a podařilo se jim vyvinout unikátní certifikované zařízení, které je schopné zpracovat až 25 tun plastů denně, pneumatik a komunálního odpadu ekologicky zejména na výrobu el. energie, které je neustále nedostatek.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003529349
ÚROK
8,90% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI30.11.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Dokončení a instalace depolymerizační linky

  Dokončení a instalace linky na ekologické zpracování plastu za použití depolymerizace.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Zpracování surovin o objemu až 200 m3 za den

  Při zpracování odpadu s vlhkostí 20% je linka schopna zajistit výsledek:

  • až 55% pyrolýzní kapaliny
  • 10–15% zbytky uhlíku (technický uhlík)
  • 16,2 – 30% syntetického plynu
  • do 5% technické vody
 • Projekt je podporován evropskou unií

  Tento projekt je podporován EU, ktera stanovuje poplatek 800 € za tunu při neekologickem nakládání z odpady. V případě, že stát neprokáže využití plastů k recyklaci, je zároveň podporován světovou bankou.

 • Realizace získaných zakázek v zahraničí

  Společnost získala ve výběrových řízeních zakázky na vybudování těchto recyklačních zařízení v Africe, která nejvíce znečišťuje ovzduší v Evropě zapalováním skládek. Dale na Srí lance, Maledivách, Německu atd.

  První toto plně funkční zařízení,které bude v provozu 24 h denně bude instalováno v Německu, ČR a Senegalu.

Navázána spolupráce v Senegalu

Jedno z prvních plně funkčních zařízení bude instalováno v Senegalu, kde jsou již finálně domluvené veškeré podmínky spolupráce.

Detailní informace o emisi

EMITENTENVIRONMENT Holding a.s.
NÁZEV EMISEENVIRONMENT 8,90/24
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,90% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003529349
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.11.2022
DATUM SPLATNOSTI30.11.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti ENVIRONMENT Holding a.s.

Společnost Environment Holding a.s. se zabývá činnostmi v oblasti životního prostředí. V současné době se zaměřuje hlavně na nakládání s odpady a jejich následné zpracování.

Naše planeta produkuje miliony tun odpadů denně,které buď skončí na skladkách, ve spalovně, nebo v oceánu. Společnost se rozhodla s tím něco udělat, proto se spojila se skupinou vědců a firem, díky čemuž začínají uvádět na světový trh unikátní řešení zpracování plastů, pneumatik a komunálního odpadu. Vše čistě a ekologicky bez škodlivých látek, které by měly vliv na naše ovzduší a běžný život flóry a fauny.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů