,

Nový firemní dluhopis [ENVIRONMENT Holding]

Novým emitentem je společnost Environment Holding a.s., která se zabývá činnostmi v oblasti životního prostředí. V současné době se zaměřuje hlavně na nakládání s odpady a jejich následné zpracování.