Výnos 12,20 % p.a.

Výše ročního výnosu

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 15.2.2028

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost IDC Investment s.r.o., která se věnuje své činnosti od roku 2008. Na trhu působí v oblasti detektivních služeb, odkupu a správy pohledávek a dalších služeb v oblasti ekonomické ochrany podnikatelských subjektů a fyzických osob.

V roce 2018 rozšířila svou činnost na developerské projekty.  Divize development připravila postupně několik projektů v různých krajích, které zdárně dokončila a předala novým majitelům. V současné době má emitent připravené k odkoupení několik etap pozemků v atraktivní lokalitě Lešany u Prahy s návazností na D3. Na pozemcích bude následně realizována projekce a výstavba jedno až tří generačních rodinných domů.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 30 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003559197
ÚROK12,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
DATUM SPLATNOSTI15.2.2028
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 15.2.2024

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup pozemků v atraktivní lokalitě Lešany u Prahy

  V současné době má emitent připravené k odkoupení několik etap pozemků v atraktivní lokalitě Lešany u Prahy s návazností na D3. Na pozemcích bude následně realizována projekce a výstavba jedno až tří generačních rodinných domů.

  Pozemky jsou již zasíťovány s kompletní infrastrukturou a vydaným kolaudačním rozhodnutím. Jedná se o velmi atraktivní lokalitu v blízkosti Prahy.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • zhodnocení pozemků výstavbou

  Na pozemcích bude realizována projekce a výstavba jedno až tří generačních rodinných domů. Cena v této lokalitě neustále stoupá a pokryje tak náklady spojené na výstavbu, výnosy, správu emisí včetně jejich splacení a zajistí společnosti vysoké zisky.

 • Již jedna plně splacená emise

  Společnost již pro výstavbu měla dvě předchozí malé emise, kdy první emisi řádně splatila a vybudovala tak své první stavby a projekty, které již slouží jako bydlení novým majitelům. Druhá emise je v současné době aktivní a probíhá výstavba a příprava nových projektů. Vše je řádně ručeno investorům agentem pro zajištění. Pro zajištění růstu společnosti zajistila společnost prospekt schválený Českou národní bankou a díky změně vlastnické struktury pro tuto emisi připravila lukrativní projekt v atraktivní lokalitě u Prahy.

Zkušenosti společnosti

Společnost v roce 2018 rozšířila svou činnost na developerské projekty. Divize development připravila postupně několik projektů v různých krajích, které zdárně dokončila a předala novým majitelům. Stále se aktivně věnuje rozpracovaným projektům viz. www.domycerstvyvzduch.cz a současně zajištuje postupně nové pozemky pro výstavbu ve vybraných lokalitách. Chce, aby vzniklé projekty byly v kontaktu s přírodou a přesto rychle dostupné do měst včetně občanské vybavenosti. Kontakt s přírodou zajišťuje kvalitní a klidné bydlení v zdravotně nezávadném prostředí, což zejména hraje významnou roli pro rodiny s dětmi, tak aby mohly žít na čerstvém vzduchu a přesto kousek od měst.

Mezi připravované projekty IDC Investment s.r.o. patří výstavba rodinných domů v Lešanech u Prahy. Tento projekt reprezentuje snahu společnosti o poskytnutí kvalitního a moderního bydlení pro klienty v této lokalitě. S důrazem na design, funkčnost a životní prostředí se IDC Investment s.r.o. zaměřuje na vytvoření komunitního prostoru, který splňuje potřeby a očekávání budoucích obyvatel. Tento projekt je součástí strategie společnosti zaměřené na diverzifikaci portfolia a posílení její pozice na trhu developerských projektů.

Detailní informace o emisi

EMITENTIDC Investment s.r.o.
NÁZEV EMISEI. D. C. Invest II
CELKOVÝ OBJEM EMISE30 000 000,- Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
ÚROK12,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
EMISNÍ KURZ25 000,- Kč
ISINCZ0003559197
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ28.12.2024
DATUM SPLATNOSTI15.2.2028
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 15.2.2024
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti

IDC Investment s.r.o. je společnost působící v oblasti developerských projektů od roku 2018. Zaměřuje se na realizaci a správu developerských projektů s cílem přinášet inovativní a kvalitní řešení v oblasti nemovitostí. Společnost klade důraz na komplexní přístup k projektům, který zahrnuje jak technické a stavební aspekty, tak i finanční a administrativní záležitosti.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů