Emitent IDC Investment s.r.o. pokračuje ve výstavbě

Dluhopis I. D. C. Invest II

U emitenta IDC Investment s.r.o. se realizace zateplení v Náchodě blíží ke zdárnému konci.