Výnos 13,20 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Tato emise je určena na financování realizace bioplynové stanice nedaleko Prahy v obci Kralupy nad Vltavou. Bioplynová stanice bude mít výkon 1200 kW. Budou se zde zpracovávat tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat, plodiny a živočišné zbytky, ale také například siláž. „Bioplynka“ Vám z bioplynu vyrobí elektrickou energii a teplo, které pak dodá do sítě. Výhodou je, že stanice funguje stabilně po celý rok. Při současné situaci na trhu s energiemi se společnost snaží upevnit si pozici výrobou energie z obnovitelných zdrojů.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003545618
ÚROK
13,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.11.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Výstavba bioplynové stanice

  • Výstavba a kompletní realizace bioplynové stanice 1200 kW (1,2 MW)
  • Nákup manipulační a přepravní techniky (Svozové nákladní vozidlo, skladovací cisterny, přepravní cisterny, ventilační technika)
  • Modernizace pozemku, revitalizace přilehlých ploch areálu, vytvoření administrativních a dozorových prostor
  • Nákup moderní techniky a systémů pro monitorování a automatizaci procesů

  Odhadnutá tržní hodnota fungující bioplynové stanice se pohybuje mezi 75-100 mil Kč

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Prodej bioplynu do sítě

 • Zajištění dlouholetého odběru biomasy

Zkušenosti společnosti

Zkušenosti a know-how společnosti vychází z několikaletého a dále probíhajícího výzkumu a vývoje technologie a aktivní činnosti v tomto oboru. Všichni členové vedení jsou vystudovaní inženýři a své dovednosti aplikují velmi úspěšně v praxi. Referencemi nám jsou hotové, dokončené projekty v termínech, v několika případech i před termínem. Všechny projekty, které společnost realizovala jsou ekonomicky aktivní a ziskové.

Na území České republiky Plynbio s.r.o. ve spolupráci s dalšími subjekty realizovala několik bioplynových stanic. Konkrétně v Hradci Králové, Novém Jičíně, Čeladné, Jablonci nad Nisou či ve Strakonicích.

Detailní informace o emisi

EMITENTPlynbio s.r.o.
NÁZEV EMISEPlynbio 13,2/25
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
13,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003545618
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.11.2025
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.11.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Plynbio s.r.o.

Emitent Plynbio s.r.o. zapadá do konceptu obnovitelných zdrojů, kterému se ve společnosti dlouhodobě věnují. Plyn je a bude jedním z nejdůležitějších zdrojů energie. Proto se Plynbio s.r.o. zaměřila na jeho získávání.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů