,

Emitent vyplatil investorům první výnosy [Plynbio]

Společnost Plynbio s.r.o. emitující Dluhopis Plynbio 12,7/25, za účelem výstavby a kompletní realizace bioplynové stanice vyplatila investorům první výnosy.

,

Nový firemní dluhopis [Plynbio]

Emitent Plynbio s.r.o. zapadá do konceptu obnovitelných zdrojů, kterému se ve společnosti dlouhodobě věnují. Plyn je a bude jedním z nejdůležitějších zdrojů energie. Proto se Plynbio s.r.o. zaměřila na jeho získávání a následný prodej do sítě.