Výnos 8,40 % p.a.

Výše ročního výnosu

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.1. 2023

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Real Luxembourg a.s. je ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej, přičemž současná hodnota nemovitého majetku skupiny se pohybuje okolo 180 milionů Kč za stavu, kdy výše aktiv výrazně přesahuje výši pasiv.

Zakladatelé společnosti a členové expertního týmu mají za sebou více než 15 letou zkušenost a stovky úspěšně zrealizovaných obchodních transakcí. V průběhu let se společnost Real Luxembourg vyprofilovala jako specialista na často problematické zadlužené nemovitosti, podílové spoluvlastnictví, tedy na oblast typologicky velmi náročnou na expertízu, čas a nutnost kvalitního zázemí, což jsou faktory, bez kterých v této části realitního trhu nelze dlouhodobě uspět.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE50 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 7 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,40% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
DATUM SPLATNOSTI30.1. 2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 2.1. 2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup nemovitostí

  Společnost se zaměřuje jak na nákup nemovitostí (celků nebo podílů) na volném trhu, tak i na nákup nemovitostí v dražbách.

 • Rekonstrukce

  Po nákupu nemovitostí je u většiny nemovitostí provést rekonstrukci.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Následný prodej nemovitostí se ziskem

  Společnost bude schopna vyhledat a koupit další 2-4 zanedbané nemovitosti, do kterých zainvestuje a následně se ziskem prodáme.

  Doposud členové týmu zrealizovali více než 130 realitních transakcí v rámci 7 krajů České republiky.

 • Dokoupení podílů

  Dokoupení podíly u nemovitostí, které společnost již částečně vlastní.

Kolik nemovitostí skupina Real Luxembourg kupuje a prodává?

Skupina každý měsíc nabývá a prodává několik nemovitostí. V současnosti má v portfoliu 12 rodinných domů, 7 bytových jednotek a 2 činžovní domy v Praze v podílovém spoluvlastnictví. V roce 2020 společnost nabyla do vlastnictví 26 nemovitostí.

Některé z realizovaných projektů

 • Bytová jednotka na Praze 3

  • 88m2, ulice Lucemburská
  • nákupní cena: 3 miliony Kč
  • příprava jednotky na prodej: 300 000 Kč
  • prodejní cena: 6 700 000 Kč
  • hrubý zisk: 3 700 000 Kč
  • délka trvání obchodu: 12 měsíců
 • Nárožní činžovní dům v Broumově

  • nákupní cena: 1,8 mil Kč
  • příprava nemovitosti na prodej: 500 tisíc Kč
  • prodejní cena: 3 750 000 Kč
  • hrubý zisk: 1 450 000 Kč
  • délka trvání obchodu: 11 měsíců

Detailní informace o emisi

EMITENTReal Luxembourg a.s.
NÁZEV EMISEREAL LUXEMBOURG H 1/2023
CELKOVÝ OBJEM EMISE7 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,00 Kč
ÚROK
8,40% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
EMISNÍ KURZ50 000,00 Kč
ISINCZ0003529042
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.6. 2021 s možností prodloužení
DATUM SPLATNOSTI30.1. 2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 2.1. 2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Real Luxembourg a.s.

Real Luxembourg a.s. je ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej, přičemž současná hodnota nemovitého majetku skupiny se pohybuje okolo 180 milionů Kč za stavu, kdy výše aktiv výrazně přesahuje výši pasiv.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů