,

Nový korporátní dluhopis [Real Luxembourg]

Novým emitentem je společnost Real Luxembourg a.s., ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej, přičemž současná hodnota nemovitého majetku skupiny se pohybuje okolo 100 milionů Kč za stavu, kdy výše aktiv výrazně přesahuje výši pasiv.