Výnos 9,00 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.3.2023

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Společnost Uhlí Morava s.r.o. vydala novou emisi UHLÍ MORAVA 9,00/23, navazující na 1. emisi společnosti: Technika 2021.

Za období první emise společnost navýšila svůj obrat z 50 mil. Kč na 72,9 mil. Kč a zakoupila do svého vozového parku 19 nákladních vozidel v celkové hodnotě přes 11,6 mil. Kč. Pro další roky díky podepsaným smlouvám a objednávkám plánuje rozšíření vozového parku o další 4 vozidla.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE50 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003531303
ÚROK
9,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.3.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • Rozšíření vozového parku o další tahače

  Nákup dalších 3 tahačů značky Daf

 • Rozšíření vozového parku o zametací vozidlo

  Rozšíření vozového parku o další zametací vůz z důvodu podepsání celoroční smlouvy

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Další navýšení zisku společnosti

  Díky rozšíření vozovéhu parku dojde k navýšení zisku splečnosti jako tomu bylo v případě roku 2020. Velkou výhodou je již dvouletá vzájemně prověřená spolupráce.

 • Dlouhodobě podepsané spolupráce

  • AWTR – dopravní obslužnost šachet (měsíční fakturace je 1 – 1,8 mil. Kč)
  • Eurobit – práce pro 6 tahačů na rozvoz asfaltu (měsíční fakturace cca 1,5 mil. Kč)
  • Optilog – práce pro dva plachtové návěsy ( měsíční fakturace cca 0,5 mil. Kč )
  • FCC Ostrava – odvoz odpadu ze společnosti Go steel na skladky 2.500 – 5.000 tun měsíčně

Již zakoupená vozidla

Od vystavení první emise společnost zakoupila: 5 tahačů, 1 sklapěcí návěsovou vanu, 2 plachtové návěsy, 2 zametací vozy, 8 skápěcích vozidel v pohonu 8×4 a 4 valníky.  To vše v celkové pořizovací ceně 11 600 000,- Kč.

Detailní informace o emisi

EMITENTUhlí Morava s.r.o.
NÁZEV EMISEUHLÍ MORAVA 9,00/23
CELKOVÝ OBJEM EMISE5 000 000,00 Kč
ISINCZ0003531303
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,00 Kč
ÚROK
9,00% p.a.

EMISNÍ KURZ50 000,00 Kč
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.3.2023
DATUM SPLATNOSTI31.3.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEúpis zahájen 1.4.2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Uhlí Morava s.r.o.

Za období první emise společnost navýšila svůj obrat z 50 mil. Kč na 72,9 mil. Kč a zakoupila do svého vozového parku 19 nákladních vozidel v celkové hodnotě přes 11,6 mil. Kč.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů