Úrok 9,1 % p.a.

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 17.12.2020

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Snížení dopadu na životní prostředí, recyklace již použitých materiálů či snaha najít pro ně jiné využití.  Trend posledních let je minimalizovat dopady na životní prostředí. Velkým problémem jsou ojeté pneumatiky osobních a nákladních automobilů. Cílem projektu je pořízení a implementace linky na zpracování ojetých pneumatik tzv. pyrolýzou. Výhodou je umístění linky v cementárně, která využije získané teplo na výrobu cementu.

Výsledný efekt celého procesu je tedy využití tepla v cementárně spalováním plynu, který netvoří emise a dále komponenty uhlíku a pyrolýzového oleje, které jsou připraveny pro další využití. Ačkoliv celý proces zní jednoduše, ve skutečnosti se jedná o složité unikátní řešení.

Vzhledem k složitosti problému (vyžadující znalosti disciplín jako je chemie, procesní chemie, materiálová fyzika, energetika, strojírenství atd.) společnost neustále spolupracuje s univerzitami na Slovensku, hlavně s univerzitou STU Bratislava. Na vývoji patentů k danému projektu spolupracuje konkrétně s Fakultou chemické a potravinářské technologie. Je to jediná fakulta svého druhu na Slovensku, která již 10 let po sobě získala v nezávislém hodnocení ocenění nejlepší technická fakulta na Slovensku.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
9,10% p.a. + jednorázový bonus

Za každý jeden zakoupený dluhopis ve výši 25.000 Kč bude obratem emitentem vyplacen bonus ve výši 500 Kč. Bonus platí v období od 16.05.2019 do 31.7.2019.

VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI17.12.2020
STAV EMISE18.12.2018 – úpis zahájen

Aktuality z projektu

Jak využijeme získané prostředky?

  • Pořízení a provoz linky na zpracování použitých pneumatik

  • Vytápění cementárny, při kterém nevznikají emise

  • Realizace projektů v Čechách i na Slovensku

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

  • Výrobní linkou na zpracování ojetých pneumatik

  • Společnost vkládá do projektu 500 000 EUR vlastních zdrojů

  • Recyklací pneumatik vznikají suroviny, které budou následně prodány

  • Vytápění cementárny přinášející zisk z prodeje tepla

Představení pyrolýzy

Technologie UNIPRO SPE01 SE je jedním z nejnovějších a je revoluční metodou využití odpadních polymerů. Jedná se o využití metodou pyrolýzy při vysokých teplotách. Tato technologie umožňuje vyřešit nejen vážný environmentální problém likvidace ojetých pneumatik, což je celosvětový problém, ale také samotný proces produkuje vedlejší produkty, které jsou cenné v jiných průmyslových odvětvích. To zahrnuje uhlík, pyrolýzový olej, pyrolýzní plyn a ocelové šňůry.

  • Pyrolytický uhlík lze použít při dalším zpracování, např.: V gumárenském průmyslu jako částečná náhrada černého uhlíku jako absorpčního materiálu v ropných rafinériích, chemické výrobě a farmaceutické výrobě, jako pigment pro výrobu plastů a pod.
  • Pyrolytický olej může být použit v surovém stavu jako energetický nosič, přičemž jiné chemické a fyzikální procesy (hydrogenace, frakční destilace, krakování) umožňují získání jednotlivých složek v čistém nebo obohaceném stavu a tak se mohou použít při další chemické syntéze. Tepelná energie získaná kogeneračním procesem může být použita i pro přípravu teplé užitkové vody a pro klimatizaci.
  • Pyrolytický plyn může být přímo použit v trigeneračním závodě k výrobě elektřiny používané k ohřevu reaktoru a současně k výrobě teplé nebo studené vody pro klimatizaci.

Nejvyšší zisk lze dosáhnout prodejem uhlíku. V současnosti je na trhu nedostatek 25 milionů tun uhlíku a tyto potřeby budou dále vzrůstat společně s dalším zpracováním. Na obrázku níže jsou vidět ceny uhlíku na trhu.

Detailní informace o emisi

EMITENTUNIPRO SPE01 SE
NÁZEV EMISEUNIPRO 2020
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
9,10% p.a. + jednorázový bonus

Za každý jeden zakoupený dluhopis ve výši 25.000 Kč bude obratem emitentem vyplacen bonus ve výši 500 Kč. Bonus platí v období od 16.05.2019 do 31.7.2019.

VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.7.2019
DATUM SPLATNOSTI17.12.2020
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEúpis zahájen
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O spolupráci s Technickou univerzitou v Bratislavě

Na vývoji patentů k projektu recyklace pneumatik spolupracuje společnost UNIPRO konkrétně s Fakultou chemické a potravinářské technologie. Je to jediná fakulta svého druhu na Slovensku, která již 10 let po sobě získala v nezávislém hodnocení ocenění NEJLEPŠÍ technická fakulta na Slovensku.

Vedoucím pracovníkem výzkumu je doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., vědecký pracovník oddělení anorganické technologie STU v Bratislavě a výzkumný pracovník Ústavu integrované bezpečnosti MTF STU se sídlem v Trnavě.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů