Záměr společnosti UNIPRO SPE01 SE

V době hromadné výroby zboží pro zákazníky je stále větší důraz na možnost sledování celého životního cyklu produktů. Počínaje vlastní výrobou, používáním a nakonec obnovením. V každé etapě tohoto cyklu je výrobek sledován nejen z hlediska jeho užitečnosti a ekonomické účinnosti, ale také z hlediska jeho vlivu na životní prostředí.Tyto trendy již byly zváženy během fáze návrhu a výroby spotřebního zboží, to znamená, že výrobci nejen vytvořili návrh a vyrobili výrobek, ale také sledovali účinky výrobních vstupů, ať už lidských nebo materiálů, s cílem snížit negativní dopad na životní prostředí.Také zákazníci stále více vyžadují od výrobků nejdelší životnost, nejnižší spotřebu energie a pokyny, jak je zlikvidovat.Také zákonodárci začínají po celém světě vytvářet právní předpisy, které nutí výrobce a spotřebitele chovat se stejným způsobem.

Majitelé společnosti UNIPRO SPE01 SE již tyto tendence zachytily před více než 15 lety a začaly uvažovat o tom, jak tento trend zachytit. Výsledkem této úvahy byla myšlenka na materiálové a energetické využití plastů s důrazem na použité pneumatiky a další použití gumových drobků při recyklaci v zařízeních na výrobu cementu jednoduchým použitím jako přídavný zdroj tepla.

Vzhledem k složitosti problému (vyžadující znalosti disciplín jako je chemie, procesní chemie, materiálová fyzika, energetika, strojírenství atd.) naše společnost neustále spolupracuje s univerzitami na Slovensku, hlavně s univerzitou STU Bratislava.

Název společnostiUNIPRO SPE01 SE
AdresaKorunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
07580592
Základní kapitál120.000 EUR
WWWwww.uniprospe.eu

Aktuálně nabízené dluhopisy UNIPRO SPE01

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis UNIPRO SPE01 9,50/229,50 % p.a.31.12.202230 000,- KčDetail dluhopisu
Dluhopis UNIPRO 20209,10 % p.a.17.12.202025 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů