Výnos 9,10 % p.a.

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 28.2.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost EMOTIONAL JEWELRY s.r.o, prodávající unikátní šperky s jedinečným emocionálním prvkem pod obchodní značkou WITH U. Zájem, který produkty WITH U pro svou originalitu vzbudily jak u novinářů, významných osobností, tak i u široké veřejnosti, společnost příjemně překvapil. Tržby progresivně rostou stejně jako zájem smluvních prodejců.  Základní kapitál společnosti činí 8 520 000,- Kč. Protože produkty WITH U nemají ve svém segmentu srovnatelného konkurenta, je na místě zdůraznit, že značka WITH U je schopna trvale prodávat své originální produkty nejen v ČR, ale i ve světě. Již nyní byl projeven zájem ze strany obchodníků z Japonska, kde je velká poptávka po zboží, které se odlišuje od běžných nabídek na trhu, ale preferují evropskou kvalitu. Nabídka produktů WITH U je neustále rozšiřována. Právě výnos z emise dluhopisů bude využit ze 100 % na nákup materiálů pro výrobu šperků se smaragdy WITH U a pro marketing.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE10 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 6 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
9,10 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI28.2.2022
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUNepovoleno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.2. 2019
OBCHODNÍ PLÁN A PREZENTACE SPOLEČNOSTIke stažení

Aktuality z projektu

Jak využijeme získané prostředky?

 • ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY PRODUKTŮ PRO SMLUVNÍ PRODEJCE

  Rozšíření sítě smluvních prodejců zajistí společnosti vyšší tržby při snížení prodejních nákladů

 • PRO EFEKTIVNÍ MARKETING A ZVÝŠENÍ PRODEJE

  Kvalitní marketing nám udrží náskok před konkurencí a povede ke zvýšení podeje

 • K PRŮNIKU NA ZAHRANIČNÍ TRHY

  Účast na mezinárodních výstavách a veletrzích povede k získání kvalitních smluvních partnerů pro naší expanzi

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • STÁLE ZVYŠUJÍCÍ SE ZÁJEM O ŠPERKY WITH U A TO I ZE ZAHRANIČÍ

  Právě zájem ze zahraničí dokládá jedinečnost produktů WITH U. Připravujeme proto účast na výstavách, a to i v zahraničí

 • Špičkový manažerský tým

  Zkušenosti z řízení projektů v oblasti obchodu a marketingu zajistí pevné místo na trhu

 • Široká základna cílových zákazníků

  Zákazníkem WITH U je každý, kdo chce mít u sebe stále blízkou bytost nebo nalézt ve svém životě rovnováhu

 • Zajištění zásobami zboží

  Protože právě nákup zásob, které budou v majetku emitenta, je předmětem financování z emise dluhopisů

 • Zajištění ručitelským prohlášením

  Zajištění ručitelským prohlášením 100% společníka společnosti EMOTION JEWELRY s.r.o., společností STRATEGY INVESTMENT, s.r.o. jež  na poli marketingu působí úspěšně více než 15 let

Tisková konference v hotelu Hilton

Dne 27. 3. 2018 proběhla oficiální tisková konference v Cloud9 sky baru & lounge v hotelu Hilton, které se účastnili známé tváře českého showbusinessu a také široký okruh novinářů z nejčtenějších českých tištěných i online magazínů. Osobnosti mezi, které patří Tereza Kostková, Michaela Maurerová, Jana Švandová, Olga Menzelová, ale i topmodelka Andrea Verešová.

Luxusní šperky jsou osazeny smaragdy WITH U a jsou vyrobeny českými klenotníky. Samotný smaragd je vyroben hydrotermickou reakcí. Při porovnání přírodního a laboratorního hydrotermálního procesu vidíme téměř úplnou analogii – odehrává se v přírodním hermetickém autoklávu, který není ze železa, ale z pevné žuly. Brus pak probíhá standardně jako u smaragdu přírodního. I klenotníky je k nerozeznání od přírodního kolumbijského smaragdu, má shodné optické, chemické i fyzikální vlastnosti, má daleko příznivější cenu a je certifikován Evropskou gemologickou laboratoří (EGL). Navíc smaragd jako takový zažívá ve světě velký prodejní boom a je o něj velký zájem. Voda použitá při procesu výroby smaragdu WITH U pochází z Mount Everestu a z Mrtvého moře, tedy z nejvýše a nejníže položených míst na Zemi. Smaragdy WITH U nám symbolicky pomáhají vyvážit naše vzestupy a pády, udržet si pokoru, když se nám daří a zachovat si naději v těžkém období. Nutno také zmínit sociální odpovědnost, kdy takto vyrobené smaragdy šetří naši přírodu, jelikož nedochází k její devastaci jako při těžbě přírodních smaragdů a hlavně lidské životy, jelikož výnosy z prodeje přírodních smaragdů na černém trhu slouží k financování paramilitárních skupin, zejména v Jižní Americe. Smaragdy WITH U jsou naplněné pozitivní emocí.

Ostatní šperky With U

ŠPERKY S OTISKEM PRSTU

Šperky s otiskem prstu vyrábíme na základě vlastního otisku prstu zákazníka nebo jemu blízké osoby. Otisk sejmeme speciální daktyloskopickou technologií a následně převedeme do 2D linek tak, aby mohl být pečlivě přenesen na viditelné místo vybraného šperku.ŠPERKY S VLASY V PRYSKYŘICI

Tyto šperky nabízí speciální prostor pro aplikaci pryskyřice. Pryskyřicí v barvě, kterou si zákazník vybere dle vzorníku, zalijeme u klenotníka několik vlasů dodaných zákazníkem, ať už jeho vlastních, nebo jemu blízké osoby. To vše díky jedinečné technologii.ŠPERKY S OSOBNÍM DIAMANTEM

Luxusní šperky jsou osazeny osobním diamantem a jsou vyrobeny českým klenotníkem. Diamant je vyroben z uhlíku, který získáme z vlasů dodaných zákazníkem, ať jeho vlastních, nebo jemu blízké osoby. Díky tomu zákazník získá skutečně osobní diamant ve zvolené barvě a typologii opracování dle nabídky. Osobní diamant je certifikován Mezinárodními gemologickými laboratořemi (IGL).VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH ŠPERKŮ

Takovéto šperky jsou navrhovány dle přání zákazníka a lze zde kombinovat všechny tři techniky nabízené v portfoliu WITH U.Vybraná media zapojená v kampani

Detailní informace o emisi

EMITENTEMOTIONAL JEWELRY s.r.o.
NÁZEV EMISEWITH U 9,1/2022
CELKOVÝ OBJEM EMISEAž 6 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,00 Kč
ÚROK
9,10 % p.a.

VÝPLATA ÚROKU

měsíčně
EMISNÍ KURZ10 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.7.2020
DATUM SPLATNOSTI28.2.2022
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUNepovoleno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovoleno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.2.2019
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Příběh WITH U

„Musel jsem odjet od rodiny. Čekala mě dlouhá cesta. Moji rodinu čekalo odloučení, moji manželku čekala samota, moje děti čas bez táty… Mě a moji milovanou manželku čekala důležitá zkouška našeho vztahu. Často jsme se vzájemně ptali, zda náš vztah je pevný a silný. Zda vydrží na dálku a v odloučení… Ale odpověď jsme hledali v čase. „To ukáže čas“, jak se říká. Moje manželka mi dala dárek na cestu, dárek pro štěstí. Vlásky našich dětí a její hnědé vlasy. Vlásky jsem si pečlivě uložil do barevného ubrousku a uschoval je do malého igelitového pytlíku, který následně našel místo v mé peněžence. Odjel jsem. Odjel jsem od těch, kteří mně byli nejdražší. Musel jsem. Oni však byli stále se mnou.
„Jsou s tebou“, říkal jsem si. A každé ráno, v poledne i večer jsem ten balíček s vlásky políbil a pohladil. „… s tebou, s vámi “ … a pak mě to napadlo: Vyrobím si jednoduchý náramek na ruku, pojmenuji jej WITH U – což v angličtině znamená jak „s Tebou“, tak i “ s Vámi “ a bezpečně do něj uložím a schovám vlásky mých nejbližších. A budu ho stále nosit na ruce. U sebe. Budou stále se mnou, budou se mě dotýkat. Uvědomil jsem si, jak je člověk závislý na doteku lidí, které má rád a které miluje. Jak mu vytváří dobrý pocit i přenesená přítomnost, jak může být prostřednictvím náramku WITH U s někým, koho miluje, miloval, kdo mu schází… koho již ztratil v nenávratnu. S někým, kdo pro něj hodně znamenal.
Stále jsem přemýšlel nad tím, jakou cestou se vydat, aby náramek WITH U mohl každý mít, aby každému udělal radost, připomněl milou vzpomínku, vzbudil pocit blízkosti vzácného člověka. A tak vznikl projekt, inspirovaný dětstvím, láskou a vzpomínkami. Projekt z vlásků mé krásné manželky a našich milovaných dětí. Projekt, který již zdaleka není jen o náramku s vlásky, nýbrž projekt, který snoubí lásku a cit s uměleckou dovedností zlatnických mistrů s využitím i těch nejmodernějších technologií při zpracování šperků WITH U. Jsem přesvědčen, že každý má či měl někoho opravdu rád, že každému z nás někdo schází. A přesto WITH U…“

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů