SimpleCell Networks Slovakia se ve spolupráci s dalšími subjekty rozhodla pro zřízení Smart Innovation Labu

Dluhopis SimpleCell Networks Slovakia – 10/2020

Pojmy jako big data, datová analytika a internet věcí způsobily revoluci ve světě technologií a tradičního průmyslu. Energetický průmysl není výjimkou, proto se Skupina VSE Holding a.s., člen Innogy ve spolupráci s Košice IT Valley, Fakultou elektrotechniky a informatiky Technické Univerzity v Košicích (FEI TUKE) a SimpleCell Networks Slovakia rozhodli pro zřízení Smart Innovation Labu.

Smart Innovation Lab otevírá nový prostor pro spolupráci, nejen pro výzkumné pracovníky FEI TUKE, ale zejména studentů, kteří budou mít k dispozici nejnovější a zajímavé technologie. Pomocí různého vybavení budou moci samostatně a kreativně řešit vybrané aplikační scénáře, jejichž výsledkem může být až monetizace produktu na různých trzích.

SimpleCell Networks Slovakia poskytne studentům pracujícím v Smart Innovation Lab již dostupná zařízení na trhu, jako jsou kouřové detektory, záplavové senzory či pohybové detektory. Studenti se také naučí vytvářet a programovat zařízení pro internet věcí (IoT) na poskytnutých vývojových deskách se Sigfox moduly. Prostřednictvím programu na rozvoj znalostí v oblasti IoT poskytuje SimpleCell Slovakia bezplatnou konektivitu do sítě Sigfox, jakož i přístup do Sigfox Academy, všem školám, které o to požádají.

“Jako jediná společnost pokrývající sítí pro internet věcí celé Slovensko vnímáme příležitost podporovat studenty za jednu z našich klíčových aktivit směrem k digitalizaci společnosti. Postupná Internetizace jakýchkoli věcí vytváří obrovskou příležitost pro studenty na uplatnění se v inovačním segmentu. Globální síť Sigfox jim zároveň umožní s dobrým nápadem rychle expandovat do celého světa, “připomíná Martin Komínek, provozní ředitel SimpleCell Networks Slovakia.

V Smart Innovation Lab budou studenti pracovat s reálnými daty, a tak budou moci objevovat nové využití datové analytiky. Data jim budou poskytnuty z Inteligentních měřicích systémů, (dále jen “IMS”). IMS znamená elektronický systém nové generace, který je schopen měřit množství spotřebované nebo vyrobené elektřiny pomocí inteligentního elektroměru, který umožňuje sběr, zpracování, dálkový přenos a elektronické poskytování těchto údajů konečným zákazníkům elektřiny jakož i dalším účastníkům trhu. Data jsou přenášena v zašifrované podobě, aby bylo zabráněno jejich zneužití.

“Věříme, že Smart Innovation Lab zlepší přístup pro studenty k moderním technologiím a zároveň jim poskytne kreativní prostor, v rámci kterého budou moci přeměňovat své nápady a myšlenky na reálné produkty”, shrnuli své očekávání František Babič a Vladimír Gašpar z Katedry kybernetiky a umělé inteligence , FEI TUKE, pod kterou bude toto laboratoř organizačně začleněny.

“Věříme, že Smart Innovation Lab zlepší přístup pro studenty k moderním technologiím a zároveň jim poskytne kreativní prostor, v rámci kterého budou moci přeměňovat své nápady a myšlenky na reálné produkty”, shrnuli své očekávání František Babič a Vladimír Gašpar z Katedry kybernetiky a umělé inteligence , FEI TUKE, pod kterou bude toto laboratoř organizačně začleněny.

Už nyní v rámci laboratoře studenti řeší bakalářské nebo diplomové práce zaměřené na dosažení následujících cílů:

• Vytvoření vnitřní navigační a informační platformy použitím mobilních technologií a zařízení typu beacons.
• Vytvoření mobilní aplikace pro sběr a vizualizaci dat z jízdy automobilem včetně identifikace silničních defektů

• Využití vhodných inteligentních zařízení na podporu různých typů diagnostických nebo léčebných postupů v medicíně, např. vibrační pomůcka pro lidi trpící Parkinsonovou chorobou.

• Vytvoření prototypu inteligentní učebny pomocí dostupných inteligentních zařízení na trhu.

Záměrem tlapu je nabídnout studentům možnost pracovat na reálných scénářích a situacích. “Smart Innovation Lab dá praktické zkušenosti studentům, které později budou vědět zužitkovat v rámci svého budoucího zaměstnání,” zdůrazňuje Pavel Miroššay, výkonný ředitel sdružení Košice IT Valley.

“S Technickou univerzitou v Košicích spolupracujeme dlouhodobě a univerzitu vnímáme jako důležitou součást regionu. Kvalitní studenti jsou naší budoucností, proto je naší povinností jim zajistit prostředí, které jim dokáže, že energetika je stále atraktivní a inovativní odvětví, “dodává na závěr Andrea Danihelová, mluvčí společnosti Skupiny VSE Holding a.s., člen Innogy.