Výnos 9,50 % p.a.

Výše ročního výnosu

Polotetní výplaty

Každé pololetí obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Snížení dopadu na životní prostředí, recyklace již použitých materiálů či snaha najít pro ně jiné využití.  Trend posledních let je minimalizovat dopady na životní prostředí. Velkým problémem jsou ojeté pneumatiky osobních a nákladních automobilů. Cílem projektu je pořízení a implementace linky na zpracování ojetých pneumatik tzv. pyrolýzou. Výhodou je umístění linky v cementárně, která využije získané teplo na výrobu cementu.

Výsledný efekt celého procesu je tedy využití tepla v cementárně spalováním plynu, který netvoří emise a dále komponenty uhlíku a pyrolýzového oleje, které jsou připraveny pro další využití. Ačkoliv celý proces zní jednoduše, ve skutečnosti se jedná o složité unikátní řešení.

Vzhledem k složitosti problému (vyžadující znalosti disciplín jako je chemie, procesní chemie, materiálová fyzika, energetika, strojírenství atd.) společnost neustále spolupracuje s univerzitami na Slovensku, hlavně s univerzitou STU Bratislava. Na vývoji patentů k danému projektu spolupracuje konkrétně s Fakultou chemické a potravinářské technologie. Je to jediná fakulta svého druhu na Slovensku, která již 10 let po sobě získala v nezávislém hodnocení ocenění nejlepší technická fakulta na Slovensku.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU30 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE30 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 700 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISIN CZ0003522781
ÚROK
9,50% p.a. + jednorázový bonus
 • Při koupi 1 dluhopisu bude emitentem vyplacen bonus ve výši 900 Kč. 
 • Při koupi 2 až 4 dluhopisů bude emitentem vyplacen bonus ve výši 1.200 Kč. 
 • Při koupi 5 a více dluhopisů bude emitentem vyplacen bonus ve výši 1.800 Kč. 

Limitovaná nabídka v objemu 1000ks dluhopisů

VÝPLATA ÚROKUpololetně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2022
STAV EMISEúpis zahájen 22.7.2019

Jak využijeme získané prostředky?

 • Pořízení a provoz linky na zpracování použitých pneumatik

 • Vytápění cementárny, při kterém nevznikají emise

 • Realizace projektů v Čechách i na Slovensku

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Výrobní linkou na zpracování ojetých pneumatik

 • Společnost vkládá do projektu 500 000 EUR vlastních zdrojů

 • Recyklací pneumatik vznikají suroviny, které budou následně prodány

 • Vytápění cementárny přinášející zisk z prodeje tepla

Představení pyrolýzy

Technologie UNIPRO SPE01 SE je jedním z nejnovějších a je revoluční metodou využití odpadních polymerů. Jedná se o využití metodou pyrolýzy při vysokých teplotách. Tato technologie umožňuje vyřešit nejen vážný environmentální problém likvidace ojetých pneumatik, což je celosvětový problém, ale také samotný proces produkuje vedlejší produkty, které jsou cenné v jiných průmyslových odvětvích. To zahrnuje uhlík, pyrolýzový olej, pyrolýzní plyn a ocelové šňůry.

 • Pyrolytický uhlík lze použít při dalším zpracování, např.: V gumárenském průmyslu jako částečná náhrada černého uhlíku jako absorpčního materiálu v ropných rafinériích, chemické výrobě a farmaceutické výrobě, jako pigment pro výrobu plastů a pod.
 • Pyrolytický olej může být použit v surovém stavu jako energetický nosič, přičemž jiné chemické a fyzikální procesy (hydrogenace, frakční destilace, krakování) umožňují získání jednotlivých složek v čistém nebo obohaceném stavu a tak se mohou použít při další chemické syntéze. Tepelná energie získaná kogeneračním procesem může být použita i pro přípravu teplé užitkové vody a pro klimatizaci.
 • Pyrolytický plyn může být přímo použit v trigeneračním závodě k výrobě elektřiny používané k ohřevu reaktoru a současně k výrobě teplé nebo studené vody pro klimatizaci.

Nejvyšší zisk lze dosáhnout prodejem uhlíku. V současnosti je na trhu nedostatek 25 milionů tun uhlíku a tyto potřeby budou dále vzrůstat společně s dalším zpracováním. Na obrázku níže jsou vidět ceny uhlíku na trhu.

Detailní informace o emisi

EMITENTUNIPRO SPE01 SE
NÁZEV EMISEUNIPRO SPE01 9,50/22
ISINCZ0003522781
CELKOVÝ OBJEM EMISE700 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU30 000,00 Kč
ÚROK
9,50% p.a. + jednorázový bonus
 • Při koupi 1 dluhopisu bude emitentem vyplacen bonus ve výši 900 Kč. 
 • Při koupi 2 až 4 dluhopisů bude emitentem vyplacen bonus ve výši 1.200 Kč. 
 • Při koupi 5 a více dluhopisů bude emitentem vyplacen bonus ve výši 1.800 Kč. 

Limitovaná nabídka v objemu 1000ks dluhopisů

VÝPLATA ÚROKUpololetně
EMISNÍ KURZ30 600,00 Kč (odpovídá 102 % jmenovité hodnoty dluhopisů)
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ

30.6.2020 (prodlouženo do 30.06.2021 viz dokument)

DATUM SPLATNOSTI31.12.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEúpis zahájen 22.7.2019
PROSPEKT DLUHOPISUKe stažení
SCHVÁLENÍ PROSPEKTU ČNBKe stažení

O spolupráci s Technickou univerzitou v Bratislavě

Na vývoji patentů k projektu recyklace pneumatik spolupracuje společnost UNIPRO konkrétně s Fakultou chemické a potravinářské technologie. Je to jediná fakulta svého druhu na Slovensku, která již 10 let po sobě získala v nezávislém hodnocení ocenění NEJLEPŠÍ technická fakulta na Slovensku.

Vedoucím pracovníkem výzkumu je doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., vědecký pracovník oddělení anorganické technologie STU v Bratislavě a výzkumný pracovník Ústavu integrované bezpečnosti MTF STU se sídlem v Trnavě.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů