Výnos 8,75 % p.a.

Výše ročního úroku

Pololetní výplaty

Každé pololetí obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 16.1.2023

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitent STAVBY KV s.r.o. je společnost podnikající od roku 2011 v oblasti stavebnictví – výstavba rodinných domů, rekonstrukce nemovitostí. Od roku 2016 provozuje vlastní betonárnu pro okolí města Světlé nad Sázavou.

Hlavními činnostmi jsou výroba a prodej transportních betonových směsí, stavební činnost – výstavba rodinných domů. Od roku 2019 firma rozšiřuje svou činnost o vyhledávání nemovitostí vhodných k rekonstrukci, jejich rekonstruování a následný provoz a prodej.

V roce 2019 firma odkoupila průmyslový areál v blízkosti světelského nádraží se záměrem vybudovat zde zázemí pro výrobu a rozvoj svých činností. V oblasti výroby a prodeje betonových směsí se firma stala hlavním dodavatelem pro domácnosti a stavební firmy realizující stavební činnosti v okolí současného sídla firmy. Díky tomu se může pochlubit pověstí dodavatele kvalitních betonů za férovou cenu.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE10 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 8,5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,75% p.a.
VÝPLATA ÚROKUpololetně
DATUM SPLATNOSTI16.1.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 17.1.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Vybudování nové betonárny

  Na vlastním areálu společnost vybuduje moderní, ekologickou a efektivní betonárnu pro výrobu transportních betonů a zavlhlých betonových směsí

 • INVESTICE DO MODERNIZACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

  Investice do modernizace strojního zařízení formou zefektivnění dopravních tras surovin, instalací moderního řídícího systému, který umožní jednodušší obsluhu a sníží materiálovou potřebu a sníží počet zaměstnanců nutných k obsluze stroje

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Nárůst poptávky po betonu roste každoročně o 30%

  Potřeba betonu ze stran odběratelů (firem a domácností) každoročně roste o více než 30%

 • Vyšší výnos

  • Výnosnost z m3 se výrobou ve vlastních prostorech zvýší o 28%
  • Plánovaný výnos v roce 2020 je 12 000 000 kč a dále poroste
 • Oslovení většího publika zákazníků

  Díky efektivitě výroby, zajištění kvality a širokému portfoliu produktů bude společnost schopna obsloužit více zákazníků než dosud

Některé z realizovaných projektů

 • výstavba základové desky a betonové podezdívky soukromé firmy ve Světlé nad Sázavou

 • rekonstrukce příjezdové komunikace u základní školy ve Světlé nad Sázavou vč. dodávky betonových směsí

 • výstavba dětského hříště obce Děkanovice

 • Za svou činnost společnost dodala betonové směsi v objemu více než 12 000 m3

 • Zařizovala výstavbu či rekonstrukci více než 40 rodinných domů

 • Výstavba základové desky pro školicí středisko ve Světlé nad Sázavou

Přehled majetku společnosti

Majetek společnosti dosahuje částky 4 miliony korun. Investice do modernizace výroby zvýší hodnotu strojního zařízení na částku 6 milionů korun.

Dalším rozvojem betonárny ve vlastních prostorech získá společnost finanční úspory z nájemného, rozšíření výroby na více než 6 000 m3/rok a tím dokáže obsloužit větší okruh zákazníků. Investicí do lepšího řízení výroby dosáhne snížení provozních nákladů a výrobu posune na vyšší ekologický stupeň.

 • vlastní pozemky a nemovitosti průmyslového areálu v obci PŘÍSEKA pro provoz betonárny

 • zemědělské pozemky v obci Příseka

 • moderní vybavení pro kompletní stavební činnost

Detailní informace o emisi

EMITENTSTAVBY KV s.r.o.
NÁZEV EMISEBetonárna KV 8,75
CELKOVÝ OBJEM EMISE8 500 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,00 Kč
ÚROK
8,75% p.a.
VÝPLATA ÚROKUpololetně
EMISNÍ KURZ10 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ16.1.2023
DATUM SPLATNOSTI16.1.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 17.1.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti STAVBY KV s.r.o.

Emitent STAVBY KV s.r.o. je společnost podnikající od roku 2011 v oblasti stavebnictví – výstavba rodinných domů, rekonstrukce nemovitostí. Od roku 2016 provozuje vlastní betonárnu pro okolí města Světlé nad Sázavou.

Hlavními činnostmi jsou výroba a prodej transportních betonových směsí, stavební činnost – výstavba rodinných domů. Od roku 2019 firma rozšiřuje svou činnost o vyhledávání nemovitostí vhodných k rekonstrukci, jejich rekonstruování a následný provoz a prodej.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů