,

Betonárna je sestavena a je v provozu [STAVBY KV]

Emitent STAVBY KV s.r.o. sestavil betonárnu a uvedl jí do provozu. Termín, který si společnost stanovila pro spuštění provozu, byl bezezbytku splněn.

,

Emitent vyplatil investorům první výnosy [STAVBY KV]

Společnost STAVBY KV s.r.o. emitující dluhopis Betonárna KV 8,75 za účelem vybudování moderní, ekologické a efektivní betonárny vyplatila investorům první výnosy.