Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis Betonárna KV 8,75

Společnost STAVBY KV s.r.o. emitující dluhopis Betonárna KV 8,75 za účelem vybudování moderní, ekologické a efektivní betonárny vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.6. 2020. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celé pololetí. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.