Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis COMOR 2021

Společnost COMOR spol. s.r.o. emitující Dluhopis COMOR 2021 za účelem financování výstavby developerských projektů na vlastních pozemcích vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.9. 2019. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.