,

Emitent vyplatil investorům první výnosy [COMOR]

Společnost COMOR spol. s.r.o. emitující Dluhopis COMOR 2021 za účelem financování výstavby developerských projektů na vlastních pozemcích vyplatila investorům první výnosy.

,

Nový korporátní dluhopis [COMOR]

Emise dluhopisu společnosti COMOR spol. s.r.o. je určena k financování výstavby developerských projektů na vlastních pozemcích.