Výnos 10,70 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem je společnost Nanovia, která přichází s unikátním nanomateriálem, který zásadně mění dosavadní pohledu na filtrace vzduchu a zachycení částic o velikosti Max 100 nM.(COVID-19). Společnost dlouhodobě spolupracuje s univerzitou UJEP Ústí na Labem a společně vyvinuli nanovlákno, které je před stuhnutím obohaceno o antimikrobiální látky, které zneškodní jakékoli patogeny. Jinými slovy na této membráně se nemnoží plísně, viry a bakterie. Nevzniká tedy ve filtraci žádný negativní vliv jako je množení patogenů. Řada dnešních filtrací filtruje pod dosavadními normami, jen tyto normy jsou tvořeny pouze na částice o velikosti 300 nM. NANOVIA VIRUS KILLER materiál je opatřen patentem z roku 2017 a nyní jej společnost uvádí na celosvětový trh. (Patent ke stažení zde)

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003537888
ÚROK
10,70% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.2.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup technologie

  Prostředky z emise budou použity na spolufinancování konkrétních strojů na výrobu unikátního materiálu NANOVIA VIRUS KILLER:

  • Investice je do jedné výrobní linky 115 mil,- Kč a dalších 30 mil,- Kč do výstavby haly (cca 2-3.000 m2). Společnost plánuje do haly umístit 2 výrobní linky, čili celková investice činí 260 mil,- Kč (mínus dotace 75 mil.)
  • Společnost bude projekt financovat z 20% vlastním kapitálem
  • Na zbylé prostředky bude použita dotace z EU a bankovní úvěr

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • dotace od Evropského fondu

  V současné době Nanovia získala dotaci od Evropského fondu na průmyslovou velkovýrobu tohoto materiálu a v řádech měsíců začíná s výrobou. Dotace je v celkové výši 75 mil,- Kč a je již ve stavu startu čerpání.

 • Nabídka unikátní technologie

  Nanovia nabízí technologii a know-how pro výrobu patentovaných nano materiálů se zcela unikátními technickými parametry na světovém trhu:

  • ANTIVIRUS–s garancí 99% záchytu částic o velikosti 100nm (vs. USA A EU standardy testují propustnost částic o velikosti 360 nm = zde se nachází většina konkurence)
  • NANOVIA VIRUS KILLER–unikátní materiá lse schopností usmrcení virů na svém povrchu
 • Cíle společnosti

  • jednička v kvalitě a výrobě nanomateriálů
  • vybudování výrobní kapacity v ČR
  • investice do dalšího výzkumu  vývoje za účelem vybudování TOP 1 vědecko-technického parku v ČR
 • Využití nanomateriálu

  • Zdravotnictví: obličejové masky, respirátory, overaly
  • Svavebnictví: vzduchotechnika
  • Letectví: vzduchové filtry
  • Automobilový průmysl: vzduchové filtry
  • další potenciál: vodní filtry apod.

Materiál NANOVIA VIRUS KILLER

Nanovia Virus Killer materiál je již dnes ve výrobě unikátních respirátorů FFP3, které mají zajistit maximální ochranu. Díky této membráně, z použitých respirátorů nevzniká nebezpečný odpad. Materiál získal patent jako výsledek 3 letého výzkumu a vývoje. Killer je navíc vícevrstvý textilní laminát o alespoň dvěma nanovlákennými vrstvami z polymerního roztoku polyamidu (PA6 or PVDF). Nanovlákenná vrstva obsahuje antimikrobiální látky s objemovou koncentrací: A) 0,1 – 1,0% CHX nebo 0,5 – 3% DTAB (vzduchové filtry). Neobsahuje žádné alergeny ani zdraví nebezpečné látky, přičemž Všechny materiály použité ve výrobku jsou vyrobeny v EU.

Detailní informace o emisi

EMITENTNANOVIA s.r.o.
NÁZEV EMISENANOVIA 10,7/2025
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
10,70% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003537888
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.9.2025
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.2.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti NANOVIA s.r.o.

Emitentem je společnost Nanovia, která vlastní jedinečné know-how a výsledky 15-ti letého vývoje a výzkumu na poli výroby nano materiálů a laminátů pod světově známou obchodní značkou NANOVIA

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů