,

Emitent se rozhodl navýšit výnos na 10,7% p.a. [NANOVIA]

Společnost NANOVIA s.r.o. se rozhodla navýšit výnos o 1.7% p.a., tedy z 9,00% p.a. na 10,70% p.a.. Jedná tak na základě aktuální zakázky, která bude realizována po celou dobu emise a významně zvýší hodnotu společnosti.