Výnos 8,4 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.4.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Společnost Restaurace Klokočka s.r.o. provozuje zavedenou restauraci v Bakově nad Jizerou, kde prodává mimo jiné pivo vlastní značky, které si sama vyrábí. O výrobu piva se stará zkušený sládek a restauraci vedou lidé s dlouholetými zkušenostmi. V místě se připravuje stavba vlastních prostor pro vaření piva včetně nové technologie pro zvýšení rentability výroby a uspokojení výkyvů v poptávce dodávek piva. Restaurace disponuje přilehlým sálem pro konání akcí a velkou terasou, která je hojně využívaná v letních měsících.

Majitel restaurace v minulosti úspěšně provozoval několik podniků, jako například pivnici Na stadionu v Bakově nad Jizerou. Zde byla z bývalé klubovny fotbalového klubu, která je v majetku města Bakov nad Jizerou, vybudována v roce 2008 stylová pivnice, která se během prvních třech měsíců od otevření stala restaurací s největší výtočí Plzeňského Prazdroje na okrese Mladá Boleslav. Toto bylo především díky pohledu majitele na to, jak se má podnik provozovat bez ohledu na zažité zvyklosti (zvláštností bylo v roce 2008 to, že pivnice byla výhradně nekuřácká, což v té době byla naprostá rarita – a také díky této strategii se restaurace stala tak vyhledávanou). Restaurace funguje dodnes s novými nájemci.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 6 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,40% p.a. + každé objednávce na 100 000 Kč a více jednorázový bonus ve výši 1% z investované částky
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI30.4.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen

Jak využijeme získané prostředky?

 • Doplacení kupní ceny nemovitosti

  Doplacení kupní ceny za nemovitost a převedení nemovitosti do výhradního vlastnictví společnosti Restaurace Klokočka s.r.o.

 • Nákup nové pivovarské techniky

  Nákup technologie na mytí a plnění pivních sudů a lahví, chladícího zařízení, vlastních sudů a nákup chladícího vozu pro rozvoz piva

 • Dokončení stavebních prací

  Dokončení úprav interiéru restaurace a přilehlého sálu. Zastřešení restaurační terasy dřevěnou pergolou se skleněnou střechou a vybudování venkovního grilu. Dostavba nových toalet a připojení na nově budovanou kanalizaci

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Navýšení zisku z restaurace

  Restaurace je pod novým majitelem v provozu již téměř dva roky a po oba tyto roky je zisková. Díky dokončení stavby restaurace bude schopna pokrýt zvyšující poptávku po návštěvnosti a vytížení provozu sálu, ze kterého plynou významné zisky bez nutnosti navýšení počtu personálu.

 • Odpadne placení nájemného

  Ze získaných finančních prostředků bude doplacena kupní cena nemovitosti, resp. nebytové jednotky restaurace, sálu a souvisejících prostor. Tímto krokem odpadne placení nájemného, které je ve výši 21.500,-Kč měsíčně.

 • Zvýšení odbytu vlastního piva koncovým zákazníkům

  Další finanční prostředky budou generovány ze zvýšení odbytu vlastního piva koncovým zákazníkům (odhad nárůstu hrubého zisku během prvního roku je ve výši 30.000,-Kč měsíčně) a zavedení prodeje sudového piva dalším restauracím (odhad nárůstu hrubého zisku během prvního roku je ve výši  20.000,-Kč měsíčně).

Vlastní pivo

Konkurenční výhodou je koncepce vlastního minipivovaru a prodeje vlastní řady piv. Nad kvalitou piva dohlíží zkušený sládek Svatopluk Houserek, který pochází z rodiny sládků a má 25 let praxe v oboru.

Restaurace

Společnost je od svého založení zisková a veškeré investice realizuje prozatím z vlastních zdrojů a z finančního vkladu společníka a vlastníka společnosti. Z vlastních zdrojů byla doposud financována také rekonstrukce a přístavba restaurace. Po získání financí z prodeje emise dluhopisů bude dokončen převod nebytové jednotky restaurace s příslušenstvím do výhradního vlastnictví společnosti.

Celková odhadovaná hodnota nemovitosti, resp. nebytové jednotky je v současnosti 6 mil. Kč.

DETAILNÍ INFORMACE O EMISI

EMITENTRestaurace Klokočka s.r.o.
NÁZEV EMISEPivovar Klokočka 8,4
CELKOVÝ OBJEM EMISE6 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,40% p.a. + každé objednávce na 100 000 Kč a více jednorázový bonus ve výši 1% z investované částky
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.12.2020
DATUM SPLATNOSTI30.4.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEúpis zahájen 1.5.2019
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Restaurace Klokočka s.r.o.

Společnost Restaurace Klokočka s.r.o. byla založena účelově k provozu restaurace a létajícího minipivovaru. Za tímto účelem si ve spolupráci se společností Rezidence Bakov Klokočka s.r.o. pronajala nebytové prostory v objektu Malá Bělá 16, Bakov nad Jizerou. V tomto společném projektu byly od počátku rozděleny zájmy podnikání obou společností, kdy Rezidence Bakov Klokočka s.r.o. investovala do dostavby objektu a jeho rekonstrukce na 10 bytových jednotek, které postupně rozprodala jednotlivým nájemníkům, resp. novým vlastníkům bytových jednotek. Restaurace Klokočka s.r.o. svůj podnikatelský plán realizuje provozem restaurace a přilehlého sálu. Restaurace Klokočka těží z letité tradice provozu této restaurace, ale s novými prvky provozu, bez kterých se žádná dobrá restaurace v dnešní době neobejde. Konkurenční výhodou je koncepce vlastního minipivovaru a prodeje vlastní řady piv. S tím souvisí i trend vaření jídel a příprava vlastních nápojů v drtivé většině z čerstvých surovin a spolupráce s menšími dodavateli surovin, pro které je prioritou kvalita surovin před nízkou cenou. Tento koncept provozování restaurace má velmi kladný ohlas u zákazníků a návštěvnost má vzestupný trend.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů