Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis UNIPRO SPE01 9,50/22

Společnost UNIPRO SPE01 SE emitující Dluhopis UNIPRO SPE01 9,50/22 za účelem nákupu a implementaci zařízení na ekologickou recyklaci pneumatik a jeho následné využití v cementárnách vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 31.12. 2019. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celé popoletí. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.