,

Emitent vyplatil investorům první výnosy [UNIPRO]

Společnost UNIPRO SPE01 SE emitující Dluhopis UNIPRO SPE01 9,50/22 za účelem nákupu a implementaci zařízení na ekologickou recyklaci pneumatik a jeho následné využití v cementárnách vyplatila investorům první výnosy.

,

Emitent zveřejnil limitovanou nabídka v objemu 1000ks dluhopisů k dokončení agregátu [UNIPRO]

Od spuštění a vyprodání emise Unipro 2020 firma dokončila první úpravu technologie na výhřev cementářské pece na základě dostupných patentů, kde proběhla úprava na spalování horké paroplynové směsi z nového reaktoru.

,

Bonus ke každému nově zakoupenému dluhopisu [UNIPRO]

Společnost UNIPRO emitující dluhopis UNIPRO SPE01 9,50/22 na nákup a implementaci zařízení na recyklaci pneumatik a jeho následné využití v cementárnách zveřejnila následující akci:

,

Nový korporátní dluhopis [UNIPRO]

Emise dluhopisu společnosti UNIPRO SPE01 SE je určena na nákup a implementaci zařízení na ekologickou recyklaci pneumatik a jeho následné využití v cementárnách.