Výnos 14,26 % p.a.

Výše ročního výnosu

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.9.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Investice v oblasti energetiky, která je i do budoucna velmi důležitým tématem, především pak v oblasti alternativních zdrojů energie.

Oboru zpracování dřevní hmoty, výrobě eko-topiv (pelety, brikety,…) a technologiím v oblasti energetiky a úspor energií v procesech výroby se lidé ze společnosti SB BIOenergy & fund s.r.o. věnují již více než 10 let. Aktuálně díky příležitosti koupě primárního zpracovatele dřeva získají zcela soběstačný řetězec od prvotního zpracování suroviny až po hotové výrobky.

Získané investiční prostředky z emise společnosti SB BIOenergy & fund s.r.o. budou použity zejména na koupi prvotního zpracovatele dřeva se zavedenou pilou, a dále na zajištění efektivní technologie pro výrobu pelet a briket. Obdobné technologie s využitím patentu pro úsporu energie ve výrobním procesu při zpracování dřevní Biomasy bude společnost následně prodávat dalším zpracovatelům.

Emitent současnou energetickou situaci vnímá jako příležitost. Poptávka po alternativních zdrojích energie enormně stoupá. Důvodem vypsání dluhopisové emise je i maximální využití aktuálního potenciálu trhu, o kterém jsme všichni informováni a jež se nás všech dotýká.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE20 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 14,5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003545345
ÚROK
14,26% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
DATUM SPLATNOSTI30.9.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 20.10.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Koupě pily - prvotního zpracovatele dřeva

  • Koupě zavedené firmy s kvalifikovaným personálem a potřebnými technologiemi
  • V rámci areálu dostatek prostoru pro další rozvoj vč. instalace technologie
 • Výroba a instalace technologie pro výrobu briket a pelet

  • Výroba a instalace výrobní linky pro zpracování dřevního odpadu – piliny
  • Instalace technologií pro úsporu energií při výrobě
 • Vlastní technologie – energetické úspory při výrobě

  • Využití zbytkového tepla ze sušení
  • Ve zkratce, bude aplikována a plně odzkoušena rekuperace tepla
  • Vlastní patent a několik průmyslových ochranných vzorů v této oblasti
 • Vlastní zdroje

  • Do projektu společnost vkládá vlastní zdroje ve výši 7,5 milionu Kč
  • Část projektu bude též financována bankou, jejíž analýza a účast je zárukou ekonomické realizovatelnosti projektu

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Navýšení výrobní kapacity k uspokojení poptávky

  • Navýšení kapacity zpracování kulatiny na trojnásobek v roce 2023
  • Rozšíření výrobního sortimentu o pelety a brikety u stávající pily, nová produkce 5000 tun výrobků ročně
  • Poptávka je enormní – Je zajištěn odběr na celou plánovanou produkci pro rok 2023
 • Zajištěny vstupy za fixované ceny

  • Smluvně zajištěné zdroje surovin za fixovanou “starou” cenu a to na 3 roky dopředu.
  • Fixovaná cena vstupní elektřiny za velmi výhodných podmínek a to až do konce roku 2023, následně připravujeme instalaci FVE.
 • Výroba a prodej unikátní technologie pro rekuperaci a využití zbytkového tepla

  • V rámci dodávek technologií i pro jiné zpracovatele bude společnost pracovat s vysokou přidanou hodnotou

Zkušenosti společnosti

Oboru topiv se lidé ze společnosti SB BIOenergy & fund s.r.o. věnují již více než 10 let, pro tento typ projektů tak nyní dozrál správný čas. Aktuálně koupí primárního zpracovatele dřeva bude společnost zcela soběstačná v rámci celého výrobního řetězce od získání vstupní suroviny až po zpracování hotových výrobků.

Na projektu pracuje tým zkušených odborníků, a to jak z oblasti investic do firem, tak zpracování a obchodu s topivy i z oblasti zpracování dřeva. Přičemž má vytvořené vazby na odběratele v České republice i v zahraničí.

V oblasti technologií vlastní patent a několik průmyslových ochranných vzorů pro postupy a technologie v oblasti úspor při zpracování dřevní biomasy, především v procesu sušení biomasy…

I vzhledem k aktuální energetické situaci SB BIOenergy & fund s.r.o. vidí v tomto odvětví velmi zajímavý potenciál růstu a proto se na tuto oblast nyní zaměřuje.

Detailní informace o emisi

EMITENTSB BIOenergy & fund s.r.o.
NÁZEV EMISEVci BIO energy 14,26|2025
CELKOVÝ OBJEM EMISE14 500 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,00 Kč
ÚROK
14,26% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
EMISNÍ KURZ20 000,00 Kč
ISINCZ0003545345
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.8.2025
DATUM SPLATNOSTI30.9.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 20.10.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti

Společnost SB BIOenergy & fund s.r.o. je jednou z dceřiných společností investiční skupiny Vci. Je určena primárně k zajištění zázemí, tedy globální business development a financování projektů v sektoru zpracování biomasy pro energetické využití…

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů