Dokončení akvizice společnosti Dřevo HŽV

Dluhopis Vci BIO energy 14,26|2025

Proběhla oficiální koupě pily v Hladkých Životicích – společnosti evo HŽV s.r.o., tedy spíše její výrobní části. Společnost se nyní tedy plně zapojila do projektu SB BIO energy. V aktivním řízení firmy a jejím financování se skupina podílela již od října r. 2022.

Vzhledem k potřebě správného načasování se oficiální nákup 100% podílu realizoval až nyní po důkladném due diligence a znovunastartování aktivit ve výrobě,” zmiňuje p. David Vágner, zástupce projektu.

Také díky dluhopisové emisi SB BIO energy 14,26 %|2025 se rychle daří restrukturalizovat ekonomickou situaci Dřevo HŽV a nastartovat její nové projekty. To se již projevilo na hospodářském výsledku minulého roku. Firma v r. 2022 rostla ve svém obratu o 104 % vs. rok předchozí a v zisku dokonce o 134 %. Podařilo se totiž zahájit nové projekty v oblasti zpracování tvrdých dřevin a optimalizovat strukturu nákladů.