Výnos 8,50 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.3.2024

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Skupina Old-Age Care vznikla před třemi lety za účelem poskytování sociálních služeb terénní formou. Naše služby poskytujeme v České republice, na Slovensku, ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. Cílem námi poskytovaných služeb je, aby náš klient mohl strávit klidné stáří v rámci svého vlastního domova, který si dlouhá léta pracně budoval. Námi poskytované služby tvoří alternativu k tzv. ambulantním a pobytovám službám, které představují již zásadní změnu v životě seniora. Poptávka po terénních sociálních službách roste ruku v ruce se stárnutím naší populace, uspěchaným životním stylem a snahou dětí zajistit jejich rodičům co nejdůstojnější a nejkomfortnější stáří.

Cílem naší skupiny je přinášet zkušenosti získané v zahraničí na náš domácí trh a zvyšovat tak kvalitu našich služeb a spokojenost našich zákazníků.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE20 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 8 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.3.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 28.4.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Automatizace a digitalizaci jednotlivých procesů

  Elektronické hlášení našich zaměstnanců v přímé péči o vykonaných úkonech, elektronické generování profilů našich zaměstnanců, elektronické generování smluvních dokumentací, etc.

 • Expanze na další trhy

  Krom trhů na kterém společnost ji působí (Česká republika, Slovensko, Spolková republika Německo a Rakousko) by ráda expandovala do Chorvatska a Polska.

 • Tvorba vlastního fakturačního systému

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Personální a provozní úspory

  Automatizace a digitalizace jednotlivých procesů vede ke značným personálním a provozním úsporám. Např. automatické generování pracovně-právní dokumentace sníží čas potřebný pro její vyhotovení ze současných 50 min. na 0,5 s. Digitalizace pracovně právní dokumentace sníží provozní náklady (tisk a pošta) o 92%;
 • Obsluha většího počtu klientů

  Automatizace a digitalizace procesů zároveň vede k tomu, že společnost dokáže obsloužit více klientů a tím generovat větší zisk

 • Státní dotace

  Dotace ze strany státu na provoz poskytovatele sociálních služeb

 • Ručitelské prohlášení

  Ručitelské prohlášení ke stažení zde

Zkušenosti společnosti

 • zkušenosti již od roku 2017

  Skupina Old-Age Care sbíra své zkušenosti již od roku 2017 na českém trhu, kde poskytuje službu osobní asistence, slovenském trhu, kde poskytuje opatrovateľskou službu, německém trhu, kde poskytuje sociální služby terénní formou a rakouském trhu, pro který zprostředkovává OSVČ

 • členy obchodních komor států

  Společnosti tvořící skupinu Old-Age Care jsou členy obchodních komor států a asociací poskytovatelů soc. služeb států, ve kterých působí. Díky členstvím v těchto asociacích má každá společnost možnost sledovat aktuální dění v dané zemi a na daném trhu, včas reagovat na změny v legislativě a vyměňovat si názory a zkušenosti s jinými členy

 • přes 300 klientů ve 4 státech Evropské unie

  Další praktické zkušenosti sbírají společnosti tvořící skupinu Old-Age Care již přes 3 roky prostřednictvím denní rutiny, do které patří samotná přímá péče o naše klienty, komunikace s úřady a asociacemi a samozřejmě práce s našimi kolegy, tak abychom jim zajistili kvalitní pracovní prostředí. Za dobu své existence, skupina obsloužila přes 300 klientů ve 4 státech Evropské unie

Členy asociací

Detailní informace o emisi

EMITENTOld-Age Care Group s.r.o.
NÁZEV EMISEOld-Age Care CZ I/2020
CELKOVÝ OBJEM EMISE8 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,00 Kč
ÚROK
8,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ20 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.3.2024
DATUM SPLATNOSTI31.3.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 28.4.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Old-Age Care Group

Emitentem je česká obchodní společnost, která je členem nadnárodní skupiny společností, poskytujících sociální služby terénní formou ve 4 státech Evropské unie.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů