Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis Old-Age Care CZ I/2020

Společnost Old-Age Care Group s.r.o. emitující dluhopis Old-Age Care CZ I/2020 za účelem automatizace procesů a k expanzi na další trhy vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.9. 2020. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.