Nová emise dluhopisu společnosti Old-Age Care Group s.r.o.

Dluhopis Old-Age Care CZ I/2020

Skupina Old-Age Care vznikla před třemi lety za účelem poskytování sociálních služeb terénní formou. Naše služby poskytujeme v České republice, na Slovensku, ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. Cílem námi poskytovaných služeb je, aby náš klient mohl strávit klidné stáří v rámci svého vlastního domova, který si dlouhá léta pracně budoval. Námi poskytované služby tvoří alternativu k tzv. ambulantním a pobytovám službám, které představují již zásadní změnu v životě seniora. Poptávka po terénních sociálních službách roste ruku v ruce se stárnutím naší populace, uspěchaným životním stylem a snahou dětí zajistit jejich rodičům co nejdůstojnější a nejkomfortnější stáří.

 • Old-Age Care CZ I/2020

  Úrok 8,50%
  Minimální výše investice 20 000
  Připisování úroků měsíčně
  Splatnost dluhopisu 31.03.2024

  Na automatizaci procesů a k expanzi na další trhy