Emitent Crane Health & Beauty s.r.o. splatil jednu ze svých emisí

Dluhopis Crane HEALTH 8.4/24

Emise firemních dluhopisů Crane HEALTH 8.4/24 za účelem vybudování rehabilitačního, wellness & sauna centra v přízemí nového bytového komplexu v Uhříněvsi u Starého mlýna byla zcela splacena.

Emitent Crane Health & Beauty s.r.o. tak dostál svým závazkům přesně v termínu splatnosti emise, dne 30.4.2019.