,

Emitent kupuje bývalou výrobnu Hořických trubiček [Ateliér Impala – sociální podnik]

Emitent Ateliér Impala – sociální podnik s.r.o.  expanduje a je silný také v oblasti pekařské činnosti. Aby společnost měla nezbytně nutné výrobní prostory a potřebná technologická vybavení, kupuje bývalou výrobnu Hořických trubiček firmy Claudia Brádle v centru Hořic.