,

Emitent vyplatil investorům první výnosy [4Trans]

Společnost 4Trans Factoring s.r.o. emitující dluhopis 4Trans 8,1/36 za účelem financování faktur vyplatila investorům první výnosy.

,

Emitent dosáhl významného milníku [4Trans]

Emitent 4Trans Factoring s.r.o. v tomto týdnu dosáhl významného milníku. Ke dni 19.01. zkrátil svým klientům splatnost v součtu o jeden milion dní od začátku působení.

,

Nový firemní dluhopis [4Trans]

Novým emitentem je společnost 4Trans Factoring s.r.o. , česká společnost zaměřující se na faktoring dopravních společností. Faktoring je způsob provozního financování, který umožňuje firmám zkrátit splatnost faktur – většinou z 60 dní na 1 hodinu. 4Trans svým klientům zlepšuje finanční situaci již třetím rokem a k dnešku eviduje více jak 16 tis. proplacených faktur v celkové hodnotě přes 250 mil. kč. […]