, , , ,

Den otevřených dveří ve výrobě [Soyka Production]

Soyka pořádala Den otevřených dveří ve výrobě. To jsme si ani my nemohli nechat ujít a tak jsme 20.8. vyrazili směr severočeské Hrobčice do nového výrobního provozu. Soyka je dnes v podstatě evropský unikát se svou výrobou a stáčením do vratných lahví a skleniček, napojeni na německý systém vratných obalů.

,

Registrace pozemku do Národní databáze brownfieldů [KD Chemiko]

KD Chemiko s.r.o. má potvrzeno, že lokalita „Průmyslový areál Králův Dvůr“ byla registrována v Národní databázi brownfieldů.  O všem nás informoval přímo CEO společnosti, Ing. Dalibor Večerka:

, , , ,

Emitent se zúčastnil největšího veletrhu pro výrobce produktů v bio kvalitě [Soyka]

Soyka se se svými produkty zúčastnila největšího veletrhu pro výrobce produktů v bio kvalitě. Veletrh Biofach se konal v Norimberku. Soyka zde představila nové produkty i nový design etiket a celého brandu.

,

Emitent vyplatil investorům první výnosy [Soyka production]

Společnost Soyka production s.r.o. emitující Dluhopis Soyka Production 10,4/2025, za účelem dovybavení výrobního provozu vyplatila investorům první výnosy.

, ,

Emitent splatil další emisi v plné výši [Quick Stop Car]

Emitent Quick Stop Car s.r.o. splatil další ze svých emisí v plné výši: Quick Stop Car 5q/22. Emise tak byla splacena řádně v termínu k 31.7.2022.

,

Emitent má zajištěné vstupy pro výrobu i zajištěný odběr [KD Chemiko]

KD Chemiko s.r.o. má zajištěné vstupy pro výrobu i zajištěný odběr jakékoliv dodaného množství PYROLYTICKÉHO OLEJE. O všem nás informoval přímo CEO společnosti, Ing. Dalibor Večerka: