,

Nový firemní dluhopis [WECARE]

Novým emitentem je společnost Prague Dimension s.r.o. provozující WeCare Medical Centre v kyperském Pafosu. Jedná se o veřejnou lékařskou kliniku zaměřenou na primární péči o kyperské občany. Dále pak o trvale a přechodně žijící obyvatele jiných zemí a turisty. Unikátní mobilní aplikace a webového rozhraní, legislativní změna zdravotního pojištění a zkušený tým společnosti umožnila nabídnout široké veřejnosti […]

,

Emitent zakoupil pozemky o celkové výměře více než 4 ha za 2 000 000,- Kč [WOOD SEEDS]

Emitent WOOD SEEDS s.r.o. z vybraných prostředků zakoupil další pozemky, tentokrát se jedná o pozemky s celkovou výměrou více než 4 ha za 2 000 000,- Kč.

,

Nový korporátní dluhopis [Real Luxembourg]

Novým emitentem je společnost Real Luxembourg a.s., ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej, přičemž současná hodnota nemovitého majetku skupiny se pohybuje okolo 100 milionů Kč za stavu, kdy výše aktiv výrazně přesahuje výši pasiv.

,

Emitent dosáhl významného milníku [4Trans]

Emitent 4Trans Factoring s.r.o. v tomto týdnu dosáhl významného milníku. Ke dni 19.01. zkrátil svým klientům splatnost v součtu o jeden milion dní od začátku působení.