, ,

Emitent v Německu rozšířil síť obchodů, kam dodává své výrobky [Soyka]

Čerstvé sójové výrobky vyrábí společnost v České republice. V současnosti je dodává nejen českým zákazníkům, ale mohou si je koupit i zákazníci na Slovensku, v Rakousku a v Německu.

,

Nový firemní dluhopis [Soyka]

Soyka je český rodinný podnik zpracovávající výhradně bio soju pěstovanou na biofarmě v Rakousku. Toto je v pořádí druhá emise společnosti. Díky prvnímu úspěšně upsanému dluhopisu Soyka 8,4% byla Soyka schopna financovat rozvoj společnosti a to přispělo k tomu, že si získala oblibu nejen na českém a slovenském trhu. V současnosti své výrobky pravidelně dováží do států Evropské unie, zejména […]

,

Dluhopisy byly vyprodány [Soyka]

Společnost Soyka s.r.o. emitující dluhopis Soyka 8,4% za účelem vytvoření nového vlastního výrobního prostoru, které umožní značný nárůst výrobní kapacity a expanzi na další trhy doprodala poslední dluhopisy.

,

Licenční výroba pivovarů v zahraničí [WELL SERVICE]

Povědomí o českém projektu kontejnerových pivovarů dávno překročil hranice České republiky.

,

Dluhopisy v celkovém objemu 15 mil. Kč byly vyprodány [Logika Ralsko]

Společnost Logika Ralsko s.r.o. emitující dluhopis Ekologická likvidace 2021 za účelem nákupu technologie a příslušenství na zpracování plastů doprodala poslední dluhopisy.

,

Emitent vyplatil investorům první výnosy [Old-Age Care]

Společnost Old-Age Care Group s.r.o. emitující dluhopis Old-Age Care CZ I/2020 za účelem automatizace procesů a k expanzi na další trhy vyplatila investorům první výnosy.