,

Nový firemní dluhopis [RMR tech]

Novým emitentem je společnost RMR tech s.r.o., která se od roku 2017 věnuje výstavbě lodních kontejnerů. Nyní na základě nabytých zkušeností a navázání spolupráce s www.stavimezkontejenru.cz chystá společný projekt na výstavbu komunitního městečka.