,

První výplata výnosů [XENYLLA]

Společnost XENYLLA s.r.o. emitující dluhopis Infra topení 2020 za účelem rozvoje divize zaměřené na infra topení vyplatila investorům první výnosy.

,

Nový korporátní dluhopis [Xenylla]

Nový emitent XENYLLA s.r.o. je výhradní distributor infrapanelů značky XENYLLA SUNDIRECT pro český i slovenský trh, Itálii a Ukrajinu.