, ,

Emitent splatil jednu ze svých emisí [Real Luxembourg]

Emise firemních dluhopisů REAL LUXEMBOURG D 03/2021 za účelem Nákupu, revitalizace a prodeje bytového domu byla zcela splacena.

,

Realizace zajímavých investic do bytů v Praze [Real Luxembourg]

Společnost Real Luxembourg emitující dluhopis REAL LUXEMBOURG D 03/2021 realizovala v uplynulých měsících několik investic do zajímavých bytů v rámci Prahy a blízkého okolí.