Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis Sun Pearls 8/2021

Společnost Epic Group, s.r.o. emitující Dluhopis Sun Pearls 8/2021 za účelem dalšího vývoje automatických nástřikových kabin a expanzi do zahraničí vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.4. 2019. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celé čtvrtletí. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.