Výstavba v Náchodě před předáním k posledním dokončovacím pracím

Dluhopis I. D. C. Invest II

U emitenta IDC Investment s.r.o. proběhl kontrolní den na výstavbě v Náchodě před předáním k posledním dokončovacím pracím – vnitřní omítky a zateplení s fasádou. V létě již bude nemovitost připravena k prodeji pro nového vlastníka.