Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis RAILWAY RESTAURANT PRAGUE 8,50/24

Společnost Railway Restaurant Prague s.r.o. emitující Dluhopis RAILWAY RESTAURANT PRAGUE 8,50/24 za účelem rozšíření restaurace Výtopna vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.6. 2021. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.